Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Fylkesmenn bidrar til raskere planprosesser

Nå får fylkesmennene i fast oppgave å samordne innsigelser fra alle statlige etater.

– Det vil bidra til at uenighet løses tidligere og planprosessene går raskere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen har siden 2013 gjennomført et forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven, forteller Kommunaldepartementet i en pressemelding.

 

 

Fylkesmennene har samordnet innsigelser fra 21 statlige instanser som kan fremme innsigelser til lokale planer og tiltak.

Fylkesmennene har også fått myndighet til å avskjære innsigelser som ikke er tilstrekkelig begrunnet.

Oppnådd effektivisering

Målet med samordningsforsøket har vært å få til en mer effektiv og målrettet behandling av plansaker, og et bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Evalueringer viser at forsøket har bidratt til dette.

Regjeringen innfører derfor dette som en fast ordning fra 2018 for de 11 fylkesmennene som har vært med i forsøket. De resterende fem fylkesmennene vil bli omfattet av ordningen fra 2019 når den nye strukturen for fylkesmannsembetene er på plass.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *