- Arbeiderpartiet står skulder ved skulder med dere! Bemanningsbransjen fortrenger og river ned grunnmuren i arbeidslivet! sier Arild Grande fra Arbeiderpartiet.

– Et trygt arbeidsliv for flere gir vi oss ikke på

– Imorgen legger vi fram flere tiltak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, sier stortingsrepresentant Arild Grande fra Arbeiderpartiet. Politisk rådgiver Jonas Bals sier at et innleieforbud i Oslo er helt nødvendig for å sikre et anstendig arbeidsliv.

Gårsdagens streik for et forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området, demonstrerte at Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen på Stortinget vil fortsette sitt fokus på innleie, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Les også: 10 000 fagarbeidere streiket mot innleie og – Seriøse bemanningsbedrifter tjener arbeidslivet

Vil ha fagpolitisk dugnad

Stortingsrepresentant Arild Grande fra Nord-Trøndelag førte ordet for Arbeiderpartiet foran Stortinget. Han la vekt på at innleien også øker utenfor de store byene med like alvorlige konsekvenser for små lokalsamfunn.

Et forbud mot bemanningsbransjen på Østlandet er derfor bare første skritt, uttalte Grande:

– Vi skal gå videre. Framover skal vi gjøre alt som står i vår makt for å motvirke høyrekreftenes ønske om å svekke fagbevegelsenes innflytelse, for å redusere den enkelt arbeider til en brikke, sier stortingsrepresentanten.

– Nå har vi muligheten til en fagpolitisk dugnad for et seriøst og organisert arbeidsliv.

Vi må gjenvinne kontrollen

– For meg er faste ansettelser noe av det viktigste å ta vare på i det norske samfunnet, sier politisk rådgiver i Arbeiderpartiet Jonas Bals til Byggmesteren.

Hva håper Arbeiderpartiet å oppnå med forslaget mot innleie?

– Vi håper å gjenvinne kontrollen i arbeidslivet. Det klarer vi ikke med dette tiltaket alene, men forbudet er et av flere nødvendige tiltak for å forhindre at innleie, midlertidige ansettelser og andre former for løsarbeid erstatter faste ansettelser. Med den utryggheten og uforutsigbarheten dette gir for arbeidstakerne.

Oppslutningen rundt streiken  ble stor og det overrasket ikke Bals.

– Nei, for jeg har reist landet rundt og snakket om disse tingene, og innleie er blitt et problem som flere og flere dessverre kjenner seg igjen i, i stadig nye bransjer og i stadig nye deler av arbeidslivet. Mange ser nå hva dette er i ferd med å gjøre med arbeidslivet vårt, sier Bals.

– Å sikre et trygt arbeidsliv for alle gir vi oss ikke på, sier politisk rådgiver Jonas Bals.

NHO Service og Handel er hjertelig uenig med forslaget fra Ap og premissene for streiken?

– Det er ikke rart at NHO Service, som har dette som sitt marked, benekter at det er et alvorlig samfunnsproblem. Det har de gjort i årevis. Da jeg jobbet i Oslo Bygningsarbeiderforening, var det en kamp om å få etablert hva som er fakta. Byggfagforeningene rundt Oslo har gjort flere opptellinger siden dengang, og de viser at omfanget er alt, altfor stort i og rundt hovedstaden.

Bals mener at NHO og regjeringspartiene gjemmer seg bak generell statistikk.

– NHO Service viser til nasjonale tall der 1-2 prosent er sysselsatt via innleie. Men poenget – og grunnen til at vi vil ha et forbud i Oslo og fylkene rundt – er at innleien er ujevnt fordelt. Nasjonale tall forteller ikke om hvor stort problemet er blitt på de store byggeplassene i Oslo.

Men Arbeiderpartiet ser at bemanningsbransjen har en funksjon?

– Bemanningsbransjen skulle på papiret oppfylle midlertidige behov og reelle vikariater. I virkeligheten har denne bransjen erstattet faste ansettelser. Det kan vi ikke sitte stille og se på. I andre europeiske land ser vi hvordan såkalte «atypiske» ansettelser er blitt det typiske. Det uvanlige er blitt å ha en fast jobb med trygghet og forutsigbarhet. Vi må sette ned foten, og vi må gjøre det før dette vokser seg så stort at det blir uhåndterlig, sier Jonas Bals.

Mangel på vilje

Hvorfor benytter ikke regjeringen seg av arbeidsmiljøloven og andre verktøy for å virkelig stagge dette – som i Tyskland?

– Det handler om mangel på politisk vilje. Helt fram til valgkampen har arbeidsminister Anniken Hauglie (H) i sine svar, når vi har foreslått endringer i Stortinget, vektlagt «behovet for fleksibilitet». For henne trumfer det kravene til trygghet og forutsigbarhet i arbeidslivet. Så kom valgkampen, og da var det andre toner fra regjeringen – plutselig var det snakk om slavelignende forhold. Men nå er alt lagt tilbake i skuffen.

Arbeiderpartiet var jo også opptatt av dette i valgkampen – men dere gir dere ikke på forbudet mot innleie?

– Nei overhodet ikke. Å sikre et trygt arbeidsliv for alle, gir vi oss ikke på. Forbudet mot innleie er viktig for den enkelte arbeidstaker og for landet vårt. Hvis fagarbeidere erstattes av løsarbeidere, svekker det vår evne til å bygge Norge. Vi stiller oss i en veldig sårbar situasjon og skader vår produktivitet og folks muligheter til selv å kunne bestemme litt over sin egen arbeidsdag, sier Jonas Bals.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *