Filmen "Skjelvet" kommer på kino i 2018 og dramatiserer et stort jordskjelv i hovedstaden. (Illustrasjon: Fantefilm)

113 år siden Oslo-skjelvet

Osloskjelvet for 113 år siden skadet bygninger og skapte panikk blant folk. Kan dette skje igjen?

Søndag den 23. oktober 1904 kl. 11:27 inntraff et jordskjelv på Østlandet. Skjelvet rystet områdene på begge sider av Oslofjorden fra syd for Fredrikstad/Tønsberg til nord for Oslo.

Store skader

Instituttleder for jordskjelvfare og risiko hos NORSAR, Dominik Lang, kan fortelle at jordskjelvet har blitt beregnet til 5,4 på Richters skala, og er det største kjente jordskjelvet i Oslo-området.

– Det skjedde midt i høymessen på søndagen, så skjelvet førte til tilløp til panikk, sier Lang.

Rystelsene fra jordskjelvet var sterkest innenfor trekanten Moss, Fredriksdad, Tønsberg, men med kraftige rystelser også i Oslo som på den tiden var det tettest befolkede område (derfor kalles det også ofte for Oslo-skjelvet). Den maksimale intensiteten var VII (en skala fra I-XII som beskriver rystelsers styrke) som tilsvarer at de fleste mennesker ble skremt og mange hadde vansker med å stå oppreist.

Jordskjelvet ble følt over et område på 800,000 km2 fra Namsos i nord til Polen (tidl. Pommern) i syd og over hele syd Norge til Helsinki i øst. Hovedskjelvet ble innledet med minst 11 forskjelv, og minst 18 etterskjelv ble rapportert. Fra Id kirke ved Halden (nær senteret) beskrives flg.:

Nylig har seismologer analysert skjelvet, og kommet frem til at episenteret lå i Kattegat ca. 25 km syd for Hvaler, like lagt vest for Strømstad i Sverige.

Forsiden av Aftenposten fra 1904. (Faksimile: Aftenposten)

Jordskjelvet ble følt over et område på 800,000 km2 fra Namsos i nord til Polen i syd, og over hele syd-Norge til Helsinki i øst. Hovedskjelvet ble innledet med minst 11 forskjelv, og minst 18 etterskjelv ble rapportert.

– Johannes kirke i Oslo, som sto på et dårlig fundament og hadde sprekkdannelser før jordskjelvet inntraff, ble så skadet av skjelvet at den ble stengt og senere revet, sier Lang.

 

annonse

Kan skje igjen

Lang sier at et slikt skjelv kan skje igjen.

Både før og etter 1904 har Oslo-graben vært et arnested for jordskjelv, og senest 29. november 2000 ble et jordskjelv i Strømstad-området (M=3.8) følt over store deler av Østlandet, så at regionen er aktiv er hevet over tvil. Imidlertid er det sjelden skjelvene har en styrke som i 1904.

Etter det NORSAR kjenner til er det kun ett jordskjelv lenger syd i Kattegat i 1759 som har vært av samme størrelse (Richter-tall 5.6). Det vesentlige spørsmålet blir da: Hvor stor er sannsynligheten for et nytt stort jordskjelv et eller annet sted langs Oslofjorden og nordover?

Dersom man samler all jordskjelv-erfaring ser man at intra-plate jordskjelv konsentreres i rift-regioner som geologisk likner Oslo-graben. Det store hinderet for å besvare spørsmålet kvantitativt er at vår historiske hukommelse er så kort i forhold til den meget lange returperioden (og uregelmessignheten?) for slike jordkjelv.

Geologiske argumenter tilsier at det er grunn til å forvente store fremtidige jordskjelv i Oslo-graben regionen, men når de kommer vet vi ikke, skriver NORSAR.

– Det vi med sikkerhet vet er at befolkningstettheten og infrastrukturen i Oslo og i regionen rundt Oslo fjorden er betydelig mer sårbar i dag enn tilfellet var i 1904, uttaler stiftelsen.

Neste år kommer filmen ”Skjelvet”, som handler om at Oslo-området rammes av et ødeleggende jordskjelv. Selv om det er svært sjeldent at skjelvene i Oslo-området har en styrke som i 1904, viser geologiske undersøkelser at faren for et nytt stort skjelv kan være reell.

– I dag har vi ikke nok informasjon om returperiodene for slike jordskjelv, men geologene mener det er grunn til å forvente store fremtidige jordskjelv i Oslo-regionen. Men vi vet ikke når disse kommer, sier Lang.

 

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen