Næringslivet har fått gjennomslag og regjeringen foreslår å fase ut eiendomsskatten på verker og bruk. (Illustrasjonsfoto: BNL)

– Næringsvennlig om maskinskatten fjernes

Statsbudsjettet: – Dette har vi sammen med NHO kjempet for lenge og det vil være et viktig tiltak for å bedre rammevilkårene for hjørnestensbedrifter i distriktene, sier Jon Sandnes i BNL.

For bedriftene har skatten på verker og bruk ofte virket tilfeldig og det har vært mange runder i rettsapparatet om verdifastsettingen. Endringene foreslås effekt fra 2019 med en overgangsordning til og med 2023, skriver BNL.

Vil skape flere arbeidsplasser

Endringen innebærer at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke lenger skal regnes med i grunnlaget for å beregne eiendomsskatt. Kategorien verk og bruk blir fjernet.

– Regjeringens forslag vil øke investeringsmulighetene til produksjonsbedriftene, dette vil skape nye arbeidsplasser og sikre eksisterende, sier Jon Sandnes.

Regjeringen vil samtidig reduserer kommunenes mulighet til å oppjustere eiendomsskatten fra 2 til 1 promille hvert år.

– Det kan hindre at reduksjonen i skatten på verker og bruk tas inn igjen ved å heve satsene for bolig og eiendom, sier Sandnes.

Mange av de berørte bedriftene, spesielt innenfor Treindustrien, opplever en svært uheldig konkurransevridning fordi norsk industri ikke får tillatelse til å kjøre med modulvogntog fra produksjonssted inn til riksvegnettet og derfra til kunder. Bedriftene taper derfor i konkurransen mot utenlandske aktører som kjører fra eksempelvis produksjonssteder i Sverige og direkte til markedet og kunden i Norge.

Det er en stor fare for at investeringer nå vris til utlandet på bekostning av industriell vekst i Norge, mener BNL.

annonse

Kjærkomment

– Utfasing av skatten på verker å bruk vil være en kjærkommen og nødvendig håndsrekning til disse bedriftene, sier Sandnes.

Regjeringen foreslår å innføre en verdirabatt på aksjer på 20 prosent fra og med 2018. Dette innebærer at det bare skal betales formuesskatt på 80 prosent av verdien på aksjer og eiendeler i bedrifter.

– Det er viktig at alle formuesobjekter skattes likt. Det er bra at regjeringen følger opp skatteforliket og gjennomfører dette, sier Sandnes.

Selskapsskatten og personskatten reduseres fra 24 til 23 prosent i forslaget til statsbudsjettet for 2018.

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen