Grete Haaland er professor og forsker ved Høgskolen Oslo Akershus.

– Halvparten mener yrkesfagopplæringen er irrelevant

Nesten halvparten av elevene på yrkesfag mener opplæringen er lite relevant. – Det kan vi ikke leve med, sier professor Grete Haaland ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sammen med andre forskere ved Høgskolen og ved NTNU har hun levert en studie om kvalitetsutvikling i yrkesfagopplæringen, forteller forskningsmagasinet Viten + praksis.

Undersøkelsen ser på hva som gjør elevene motiverte og demotiverte, og hva som kan være årsakene til det store frafallet av elever i yrkesfagene på videregående skole. Til sammen 1.700 elever og lærlinger i Akershus og tre andre fylker har deltatt i undersøkelsen.

 

annonse

 

Lite relevant Vg1

Blant tømrerlærlingene sier 56 prosent at de synes Vg1 var lite relevant for lærefaget. Også i andre fag har en stor andel av lærlingene den oppfatningen.

– Opplæringen på yrkesfag er ofte så generell at veldig mange yrkesfagelever opplever at det de lærer verken er nyttig, interessant eller relevant, sier Grete Haaland til forskningsmagasinet.

Mange lærere opplever også at opplæringen i Vg1 ikke er yrkesrelevant for de elevene som har bestemt seg for et yrke.

– Elevene har ulike motiver for sine yrker, og det å få til relevant utdanning for alle elevene, er en utfordring for læreren, mener Haaland.

 

For seint i gang med faget

Undersøkelsen fastslår det mange er godt kjent med fra før: At det er en utfordring med dagens yrkesfag at elevene kommer for seint i gang med spesialiseringen. Elever med svært ulike yrkesfag må ofte ta de samme fagene, og de må bruke tid på fag de kanskje ikke trenger.

 

Ny struktur svarer ikke

Førstelektor Kari Hansen ved lærerutdanningen på NTNU mener regjeringens forslag til ny struktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i liten grad endrer på dagens utfordringer med mangel på yrkesrelevans.

Les også: Yrkesfag: 100 endringer uten vekslingsmodell

Godt klassemiljø og trivsel

Det som elevene i undersøkelsen oppgir som kvalitetskriterier, er yrkesrelevant og interessant opplæring, gode lærere, hyggelig klasse og at de blir hørt, sett og tatt på alvor.

Funnene i studien viser for øvrig at de elevene som trives best, går på bygg- og anleggsteknikk, naturbruk og elektrofag. Elever på helse- og oppvekstfag og medier og kommunikasjon trives dårligst.

Les mer om studien på viten + praksis

annonse

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen