Forsker Steinar Grynning monterer sensorer på et vindu med integrert solskjerming før det skal prøves i SINTEF Byggforsks lab. (Foto: Benedikte Skarvik)

Godkjenner norske vindusprodusenter

På oppdrag fra Norsk Dør- og Vinduskontroll har SINTEF Byggforsk kontrollert U-verdiberegningene til samtlige produkter i NDVK-ordningen.

Prosjektet gikk ut på undersøke om dokumentasjon av varmeisolasjon i vinduer oppfyller kravene i norske standarder og forskrifter.

Sikrer kvaliteten

I de fleste tilfellene er er det vindusprodusentene selv som beregner U-verdier for sine vinduer.

Det er viktig at verdiene produsentene oppgir for sine produkter er etterrettelig dokumentert, slik at konkurransen mellom de ulike produsentene foregår på like vilkår, og får å sikre at kundene faktisk får så gode vinduer som de etterspør.

Ifølge Norsk Trevare sier Ivar H. Hansen i NDVK at bakgrunnen for prosjektet var at NDVK i flere år har opplevd en del ulik praksis i vindusmarkedet når det gjelder angivelse av U-verdier. Det er ingen tvil om at det er U-verdien på hele vinduet som skal dokumenteres, ikke bare på glasset.

I andre land er det vanlig å angi U-verdi på et vindu i referansestørrelse, men i Norge må man kunne oppgi dette i henhold til den reelle størrelsen på vinduet.

På bakgrunn av dette, foreligger det nå detaljerte beregninger med eksakt U-verdi på alle produktene som er med i NDVK. Dette gir produsentene et riktig grunnlag for å kunne beregne U-verdien på de ulike størrelsene og derved også et korrekt gjennomsnitt for en hel leveranse.

Dokumentasjon og verdier

Varmeisolasjonsegenskapene til dører og vinduer er en viktig egenskap som må dokumenteres for å sikre kvaliteten på produktene, og for å bidra til at varmetapet for bygningen blir som prosjektert. Egenskapene bestemmes ved beregninger eller ved laboratorieprøving.

Det er viktig at verdiene produsentene oppgir for sine produkter er etterrettelig dokumentert, slik at konkurransen mellom de ulike produsentene foregår på like vilkår, og for å sikre at kundene faktisk får så gode vinduer som de etterspør. Ved dokumentasjon av U-verdier for dører og vinduer er det nemlig en lang rekke fallgruver.

– For det første må man ha en grunnleggende forståelse for hvordan varme transporteres gjennom vinduet. Dernest må man ha kjennskap til flere norske og internasjonale standarder som beskriver retningslinjer og metoder for å dokumentere denne egenskapen, og man må selvfølgelig kunne bruke standardene på en riktig måte, sier forsker Steinar Grynning ved SINTEF Byggforsk i en pressemelding.

Har gitt god innsikt

SINTEF har gjennomført kontroll av varmeisolasjonsegenskapene for til sammen 35 norske og 18 utenlandske produsenter.

Resultatene viser at de aller fleste produsentene oppgir verdier for sine produkter som oppfyller retningslinjene som er gitt i gjeldende standarder. Basert på dette, er konklusjonen fra prosjektet at konkurransen mellom produsentene hva gjelder varmeisolasjonsegenskaper foregår på de samme premissene.

– Dette prosjektet har gitt oss god innsikt i hvordan norsk dør- og vindusbransje fungerer. Vi er på generelt grunnlag svært godt fornøyd med resultatene, som viser at både store og små produsenter utfører sin dokumentasjon av U-verdier på en god og etterrettelig måte, sier Steinar Grynning.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *