(Illustrasjon: Hunton)

Smart metode for støydemping

Sjenerende støy fjernes enklere når kjente produkter settes sammen på ny måte. Hunton har i to testprosjekter dokumentert trinnlydsverdier på under 53 desibel.

Lavfrekvent lyd er ofte den mest sjenerende støyen i etasjeskiller, og den vanskeligste å redusere.

Enkel løsning overrasket

Ved hjelp av riktig produkter og oppbygninger viser nye tester at det enkelt lar seg gjøre. Dette også på lette etasjeskiller, som kanskje tidligere ble ansett som de mest utfordrende. Løsningene er verken fordyrende eller mer tidskrevende.

SINTEF Byggforsk testet fibergipsplater, som normalt benyttes i vegger, i en himling hos for Hunton. Fibergipsplatene ble sammenliknet med tradisjonelle kartonggipsplater.

Resultatene overrasket i positiv forstand, hvor verdiene for fibergipsplatene ga vesentlig bedre demping enn kartonggips – faktisk med hele 5 dB kun på himling.

Testet i trebjelkelag

Videre ønsket Hunton å se hvorvidt de samme resultatene kunne oppnås på en lett etasjeskiller av trebjelker, som normalt sett ligger i grensen av fastsatte krav i Norsk Standard og ofte er utfordrende å tilfredsstille – særlig med tanke på lavfrekvent lyd.

Tor Ursin i XL-BYGG Adolf Jahnsen skaffet til veie prosjektet hvor en firemannsbolig skulle settes opp av Boliggruppen ved Jørn Wagenius.

 

Firemannsboligens bjelkelag er bygd opp slik: (konstruksjon nedenfra og opp):

– 2 x 10mm Fermacell fibergipsplater montert på AP profil

– Hunton I-bjelker 300mm isolert med 200mm steinull.

– 22mm spon med trinnlydsplate Hunton Silenico 36mm og 10mm Fermacell fibergips før overgulv av parkett.

Denne oppbyggingen av et lett trebjelkelag ga støydempende resultater Hunton mener mange bør merke seg. Klikk for stort bilde. (Illustrasjon: Hunton)

Trinn- og luftlydsmålinger utført av Sweco viser resultater som med god margin kommer innenfor kravet – inklusive lavfrekvent lyd, hvor sistnevnte ikke er et krav i standarden, men bare en anbefaling fra SINTEF Byggforsk.

Kombinasjonen er det unike

Det interessante med disse testene er hvor enkelt det er å få til gode resultater i en konstruksjon ved å benytte materialer som passer bedre sammen. Vi kan nå dokumentere trinnlydsverdier under 53dB inklusive lavfrekventlyd, og det er kombinasjonen med forbedret himlingsløsning og vekt ovenpå trinnlydsplaten med høy densitet som er det unike med resultatene, sier Løkken.

– Kombinasjonen av Fermacell fibergipsplater og Silencio trinnlydsplater gir så gode resultater at dette bør huseiere, tømrere og boligprodusenter bite seg merke i, avslutter han.

 

Les mer om lydisolering på http://www.hunton.no/ukategorisert/lydisolering/

Les mer om desibel her: https://no.wikipedia.org/wiki/Desibel

Les om lavfrekvent lyd her: http://stoyforeningen.no/Fakta/Lavfrekvent-lyd-og-infralyd

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *