Få sparer hyttefolket for eiendomsskatt

Kommunene kan velge å frita fritidsboliger for eiendomsskatt, men bare fem av 282 kommuner har valgt å gjøre det, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Kommunene har mulighet til å ha eiendomsskatt på næringseiendom, boliger og fritidsboliger. Men det må ikke være på alle eiendomstypene. Flest har eiendomsskatt på næringseiendom. 348 kommuner har slik skatt.

Av 282 kommuner som har eiendomsskatt på bolig i år, har 277 det også på fritidsboliger.

Les også: Hytter kan slippe eiendomsskatt

 

annonse

 

Boligdelen øker mest

Inntektene av eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger har økt mest de siste tre åra. De økte med nesten 50 prosent fra 2014 til 2016, fra vel to til vel fire milliarder kroner.

Totalt utgjør inntektene av all eiendomsskatt over 12 milliarder kroner i år, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Kommenter

Del denne artikkelen