(Illustrasjonsfoto: Maskot/NHO)

Arbeidsretten: Likebehandlingsreglene gjelder

LO og Fellesforbundet vant igjen: Innleide arbeidstakere skal ha minst samme lønns- og arbeidsvilkår som i innleiebedriften, slik arbeidsmiljøloven sier.

– Dommen er av svært stor betydning for innleide arbeidstakere og for det organiserte arbeidsliv, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Les også: Clockwork og NHO Service i tenkeboksen

Viktig seier

Arbeidsretten ga LO og Fellesforbundet rett i at man i frontfagsoppgjøret i 2012 tariffestet likebehandlingsregler, og at tariffestingen ikke åpnet for å gjøre unntak fra dette, slik NHO og Norsk Industri nedla påstand om.

Dommen (pdf) innebærer at tariffpartene har full råderett over innholdet i likebehandlingsreglene og at det kun er tariffpartene LO/FF og NHO/NI som eventuelt kan endre innholdet i de tariffestede likebehandlingsreglene.

– Dommen er som forventet, men det er ekstra gledelig at dommen er enstemmig og at Arbeidsretten ikke er i tvil om resultatet, sier Kristiansen, som mener dommen vil bidra til å sette en viktig stopp for ytterligere fremvekst av innleieforhold og bemanningsbransjen.

– Nå har partene fått en viktig avklaring og vi vet hvordan avtalen er å forstå, sier direktør for tariff og medlemstjenester i NHO, Nina Melsom.

 

annonse

Sikrer likebehandlingen

LO mener at hvis NHO hadde fått medhold, ville det vært en direkte ulempe for ansatte i bemanningsforetak å være bundet av en tariffavtale. Bemanningsforetak med egen tariffavtale kunne da lønnet sine utleide ansatte etter overenskomstens minstesatser, og eventuelt etter langt lavere satser enn ansatte i innleiebedriften som utførte samme type arbeid.

For mange entreprenører ville egne faste ansatte bli dyrere enn å leie inn fra bemanningsbyrå.

På kort tid har LO og Fellesforbundet vunnet to viktige rettssaker om innleie og ansettelse. NHO Service vurderer fortsatt om dommen fra Bergen tingrett om såkalt «fast ansettelse uten garantilønn» skal ankes.

– Disse dommene viser at LOs kamp for faste og trygge ansettelsesforhold, og kampen for det organiserte arbeidslivet, gir konkrete og svært viktige resultater, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

 

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen