Arendal er en av mange byer og kommuner som mottar nye og målrettede midler. (Illustrasjonsfoto)

Ny tiltakspakke til Sør- og Vestlandet

– For å bidra til fortsatt arbeid, aktivitet og omstilling har vi nå fordelt ytterligere 250 millioner kroner til kommunene i disse regionene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Etter en økning i ledigheten på Sørlandet og Vestlandet som følge av oljeprisfallet, er det gledelig å se at ledighetstallene nå går ned i flesteparten av fylkene i landsdelene, sier ministeren i en pressemelding.

Støtte som gir resultater

– Jeg har besøkt mange av de berørte kommunene på Sør-Vestlandet som har satt i gang prosjekter med midler fra regjeringens kommunale tiltakspakke. Det er flott å se hvilke resultater det har gitt. Lokale firmaer har fått oppdrag, og skoler, barnehager, dagsentre eller idrettsanlegg har fått nødvendig opprustning, sier Jan Tore Sanner.

Tilskuddet fordeles til kommuner i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som har høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet.

I revidert nasjonalbudsjett for 2016 ble det bevilget 400 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg.

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2017 i tillegg å bevilge ytterligere 650 millioner kroner.

400 millioner kroner av dette ble fordelt i forbindelsen med behandlingen av statsbudsjettet basert på ledighetstall per august 2016. Nå fordeles de resterende 250 millioner kroner basert på ledighetstall ved utgangen av februar 2017.

 

Effektiv ordning for lokale firmaer

– Jeg er kjent med at kommunene har mange vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter liggende klare. Derfor er tiltakspakken svært målrettet med tanke på å øke aktiviteten i den lokale bygg- og anleggsnæringen i de områdene som er mest rammet. Dette er en ubyråkratisk og effektiv ordning for å sikre arbeid og aktivitet, samtidig som kommunens innbyggere får bedre tilbud, sier Sanner.

Midlene går direkte til kommunene uten søknad og skal benyttes til vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg og kirkebygg, og kommer i tillegg til en rekke andre målrettede tiltak for samme region.

Du finner den totale oversikten over hvem som får hva her (pdf).

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *