Mens en av tre osloelever søkte yrkesfag for ti år siden, er det nå bare en av fem som gjør det. (Illustrasjonsfoto fra Kuben VGS)

Nye tiltak for Oslos yrkesfag

Rekruttering: Byrådets nye strategi for fag- og yrkesopplæringen i Oslo innfører en rekke gode tiltak, blant annet skal yrkesfagelever i hovedstaden få kombinere flere fag i sin studievei.

Strategien Yrkesveien skal nå behandles av Oslo bystyre.

Les også: Må bli enklere å skifte til yrkesfag

Noe må gjøres

Mens en av tre osloelever søkte yrkesfag for ti år siden, er det nå bare en av fem som gjør det.

40 prosent av elevene fullfører og består ikke yrkesfagene, på flere av programmene er frafallet nå på 60–70 prosent.

– Skal flere i Oslo si ja til yrkesfag, må vi ta høyde for at barn og unge faktisk ikke vet hva yrkesfag er for noe. Derfor vil yrkesfagene bli introdusert allerede i barneskolen, og det skal bli like naturlig for osloelever å besøke en arbeidsplass som et museum, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Skolebyråden sier at strategien legger til grunn at elever i grunnskolen skal forberedes til to hovedveier i utdanningsløpet: Yrkesveien og studieveien.

– Vi må møte osloungdoms høye forventninger til utdannings- og karrieremuligheter, til faglig sterke skoler med oppdatert utstyr, til valg- og kombinasjonsmuligheter og til å være garantert en læreplass. Vi må også møte arbeidslivet med kompetansen de trenger. Derfor skal vi bygge opp sterkere fagmiljøer på skolene og koble skolene og arbeidslivet tett sammen, sier Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap.

Noen kombinasjoner

Skolebyråden ser for ulike veier til ferdig utdannelse, noen av måtene yrkesfagselever kan tenkes å gjennomføre vil være:

Mange tiltak i Yrkesveien

Strategien foreslår 30 tiltak og skolebyråden har funnet frem til flere tiltak, som kan øke rekrutteringen. Her er det gode ordninger, som tidligere møter med arbeidslivet, læreplassgarantien og rett til å hoppe over til yrkesfag fra studiespesialiserende.

Ti av disse tiltakene er at

  1. Yrkesfagene skal introduseres allerede i barneskolen, Aktivitetsskolen og Sommerskolen.
  2. Fagene i grunnskolen skal yrkesrettes, og de praktiske-estetiske fagene skal styrkes for å gi elevene mer praktisk og variert læring
  3. Arbeidslivets skolesekk etableres som parallell til Den kulturelle skolesekken for å gi elevene et tidlig møte med arbeidslivet
  4. Kompetansekravet til rådgivere dobles, og videreutdanning av rådgivere intensiveres
  5. Alle foreldre og foresatte får tilbud om workshop i utdanningsvalg når barnet begynner i ungdomsskolen
  6. Elever som søker yrkesfag får velge nye og spennende kombinasjoner, slik som idrett og yrkesfag, yrkesfaglig spesialisering, veksling skole/bedrift og kombinert studie- og yrkeskompetanse
  7. Elever på studiespesialisering skal få mulighet til å hoppe over til yrkesfag etter Vg1 uten å tape tid
  8. Det gis læreplassgaranti i helse- og oppvekstfagene og bygg- og anleggsfagene, med mål om å få på plass garantier i alle yrkesfag
  9. For å skape et mer seriøst arbeidsliv, må 10 prosent av arbeidstimene utført på oppdrag for Oslo kommune utføres av lærlinger
  10. Yrkesfagene bygges opp på nytt – hele skole- og tilbudsstrukturen i Oslo gjennomgås

Tiltakene er utviklet i et tett samarbeid med lokalt næringsliv, organisasjonene og skolene i Oslo. Byrådet vil i 2017 komme tilbake med en egen strategi for studieveien.

k

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *