Energiberegninger fra Norgeshus viser at deres kataloghus Nupen oppfyller nye energirammekrav med 20 cm vegger, med lekkasjetall på 1,0 og U-verdi vinduer på 1,0. Alternativt kan kravet oppfylles med to-lags glass (U-verdi 1,2) hvis lekkasjetallet skjerpes til 0,8. (Foto: Norgeshus)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

– Nye energiregler er ukompliserte

Ligg unna tiltaksmetoden, anbefaler Mesterhus som for øvrig synes at de nye energireglene gir få praktiske konsekvenser. Boligpartner ser flere konsekvenser, mens Norgeshus venter et spekter av løsninger.

Mesterhus har gjort detaljerte beregninger av kostnader med tiltaksmetode og energiramme med omfordeling, skriver Lavenergiprogrammet.

– Tiltaksmetoden gjør det unødvendig kostbart og komplisert å oppfylle kravene. Forskjellen er stor i rene materialkostnader, opplyser teknisk sjef Elisabeth Bjaanes.

Lekkasjetall på 0,6 og kravet til U-verdi på 0,80 for vinduer nevnes som eksempler på fordyrende krav.

Lekkasjetall 1,0 og omfordeling

Med energiramme-metode er det derimot ikke veldig krevende å oppfylle forskriften.

– Det gir ingen konsekvenser for våre hus utover litt bedre isolasjonskvalitet og noe bedre vinduer. Vi bygger med samme tetthet; vi bruker lekkasjetall på 1,0 i våre standardberegninger. Alle greier det, mener Bjaanes.

Det har gått litt sport i å være flink med lekkasjetall, og 1,0 eller bedre har vært vanlig lenge. Bjaanes sier mange også klarer lekkasjetall på 0,6, men da må de legge inn noen flere timer for å være sikre.

– I tillegg til lekkasjetall på 1,0 omfordeler vi på en måte som gjør det rimelig å bygge, fortsetter Bjaanes.

Kan beholde alle hustypene

Mesterhus velger ikke de dyreste vinduene; gjennomsnittlig U-verdi ligger med de nye energikravene rundt 1,0.

Ifølge Bjaanes er det sjelden behov for bedre gjennomsnittlig U-verdi for å overholde den nye energirammen.

– I likhet med alle andre beholder vi 20 cm veggtykkelse, og omfordeler det vi trenger. Det er uproblematisk, fastslår hun. I sum mener hun de nye reglene langt fra ble så strenge som fryktet.

– Vi har ikke måttet tegne om noen av husene våre; ikke fjernet et eneste vindu eller økt noen veggtykkelse. Noe ekstra isolasjon i gulv eller tak og bedre U-verdi på vinduene må som oftest til, men i prinsippet kan vi bygge på den samme måten som før, sier Bjaanes. (Foto: Byggmesteren)
– Vi har ikke måttet tegne om noen av husene våre; ikke fjernet et eneste vindu eller økt noen veggtykkelse. Noe ekstra isolasjon i gulv eller tak og bedre U-verdi på vinduene må som oftest til, men i prinsippet kan vi bygge på den samme måten som før, sier Bjaanes. (Foto: Byggmesteren)

Men nye tilskudd til katalogen kan bli annerledes.

– Vi må utvikle med tanke på at det etter hvert blir strengere krav, poengterer Bjaanes.

 

Pipe og panelovn billigst

Mesterhus legger seg ikke opp i hva slags energiløsning husene skal ha.

– Vi tydeliggjør valgmulighetene, men det blir opp til hver enkelt byggmester i dialog med kunde å bestemme, sier Bjaanes. Det aller billigste alternativet er pipe (uten ildsted) og panelovner, men det finnes også ulike vannbårne løsninger tilpasset lavere energibehov.

– Hva man velger, avhenger av komfortkrav og lommebok, sier Bjaanes.

Energirammen kan økes med lokal elektrisitetsproduksjon, men foreløpig mener Mesterhus at solceller har for lang nedbetalingstid.

Går opp til 25 cm vegg

Også Boligpartner legger opp til å bruke rammekravsmetoden framfor tiltaksmetoden, men ser for seg større endringer enn Mesterhus.

– Vi har tatt en avgjørelse om at vi går over til 25 cm yttervegg. Det er ikke så mye å omfordele på med de nye reglene. Vi trenger litt å gå på i kundesaker, for det er alltid mange endringer, sier prosjekteringssjef Gaute Frydendahl.

Han opplyser at Boligpartner i liten grad bygger enkle, små eneboliger – mye handler om eneboliger mellom 300 og 700 kvadratmeter - som hustypen Ålgård.
Han opplyser at Boligpartner i liten grad bygger enkle, små eneboliger – mye handler om eneboliger mellom 300 og 700 kvadratmeter – som hustypen Ålgård.

I praksis blir det mye skreddersøm, og Boligpartner sentralt tar seg av nødvendig prosjektering.

Enklere på byggeplass

Til nå har Boligpartner brukt åtte-toms bindingsverk, ikke seks pluss to.

Økningen til 25 cm vegg gjør hverdagen lettere på byggeplass, og er derfor noe byggelederne har ønsket seg i mange år.

– Det gir mye lettere drift på byggeplassen, og er mye bedre og tryggere mot fukt. Vi sparer nok en del timer i fremdrift, og slipper tømrere som løper rundt og irriterer seg over at elektrikere lager hull, utdyper Frydendahl.

 

Vinduer på 0,80

I likhet med Mesterhus tar Boligpartner utgangspunkt i lekkasjetall på 1,0 på katalognivå.

– 0,6 blir for tøft for alle raritetene vi bygger – vi klarer ikke følge opp med nok detaljer til at vi kan sikre det, fastslår Frydendahl. Vinduer med U-verdi på 0,8 er også standard.

– VI har brukt trelags vinduer i mange år, og er vant til det. Forskjellen på vekt blir egentlig ikke så stor. Og vi ser at når vi regner gjennomsnitt på mange av husene våre, faller U-verdien ned til 0,85 eller 0,9. Vindusstørrelse har mye å si, poengterer Frydendahl.

Øker kostnader

Han er ikke i tvil om at de nye energireglene vil øke byggekostnader.

– Det er ikke så enkelt som mange sier, at vi nesten er der fra før og at det nesten ikke koster noe, sier Frydendahl. Han synes det er positivt at fornybarkravet til energiforsyning er fjernet.

– Det var vel den største lettelsen. Vi har hatt utrolig mye problemer med å finne varmeanlegg til kunder som ikke har tenkt på dette. Vi har ikke hatt noen føringer på hvilke anlegg som er gode nok og ikke, poengterer Frydendahl.

Krav om pipe eller vannbåren varme på stue er mye greiere å forholde seg til.

– Kravene kunne gjerne vært strengere, bare de hadde vært klare og tydelige.

Norgeshus foretrekker 20 cm

Rammekravsmetoden er det som gjelder også for Norgeshus, som nå holder på å gjøre ferdig energiberegningene for sine kataloghus.

– Vi beholder 20 cm vegg så lenge det er mulig, men noen få hustyper vil få 25 cm, sier teknisk sjef Snorre Bjørkum. Han forventer også variasjon for vinduskvalitet.

– Byggmestrene vår ønsker at vi skal ligge tett til kravet på netto energibehov, for å konkurrere med andre kjeder. Det vil gi noen hus med to-lags og noen med tre-lags glass, sier Bjørkum.
– Byggmestrene våre ønsker at vi skal ligge tett til kravet på netto energibehov, for å konkurrere med andre kjeder. Det vil gi noen hus med to-lags og noen med tre-lags glass, sier Bjørkum.

Samtidig poengterer han at det også er en salgsjobb knyttet til det å levere tre-lags glass.

– Jeg tror vi kommer til å bygge mye mer med trelags enn med tolags. Det gir merverdi for kunden, både bedre komfort og lavere energikostnader.

Lekkasjetall på 1,0 eller lavere

Også for lekkasjetall forventer Bjørkum variasjon.

– Vi vil se individuelt på det; det er ikke sikkert at vi vil ligge på 0,6 for alle husene. For de mest kompliserte vil vi øke til 1,0, men vi kommer ikke til å legge inn lekkasjetall over dette, sier han. Mer isolasjon for gulv på grunn er en ukomplisert endring ut over økte kostnader, mens valg av varmeløsning blir opp til den enkelte forhandler.

– I utgangspunktet legger vi inn skorstein og elektrisk oppvarming, men vi har alternativer. Blant annet har vi avtale med Systemair og Varmetema, som leverer produkter med vannbåren varme , spesielt for små hus med flere boenheter, forteller Bjørkum.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *