Enovas støtte til erstatning av gamle oljefyr gir resultater, men det er fortsatt titusenvis igjen. (Foto: Enova)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Forbud mot oljefyr med visse unntak

Bare hytter under 70 m² og visse næringsbygg skal unntas fra kravet som trer i kraft i 2020, sier klimaminister Vidar Helgesen som har sendt ut nye forbudsforslag på høring.

Det langvarige arbeidet med utforming av kravene til mer klimavennlig energiforsyning i bygg fortsetter, men nå med noen nye unntak.

Oljefritt

Det kommende forbudet mot olje- og parafinbrenning skulle vært formalisert for lenge siden, men nå blir det ny høring i sakene.

I Norge er det i dag ca 20.000 næringsbygg, 60 til 80.000 privatboliger som fortsatt fyrer med olje og omtrent det samme antallet med parafinkaminer. Forbudet har vært under utarbeidelse siden 2012.

– Stortinget har fattet to vedtak, ett om såkalt grunnlast og ett hvor de ber oss vurdere å utvide forbudet slik at det også omfatter spisslast. Det vi sender på høring tilsvarer disse to alternativene. De to alternativene var nesten ferdig utredet da energi- og miljøkomiteen i juni ga uttrykk for at forbudet skal omfatte all fossil oppvarming, sier Helgesen.

 

Forbudt unntatt…

Aftenposten skriver at høringen baserer seg på følgende:

Forbud 1: forbud mot all fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygg.

Forbud 2: som forbud 1, men med unntak for bruk av olje til tilleggsoppvarming på kalde dager (spisslast) i næringsbygg (alle andre bygg enn boliger).

– Vi legger frem et alternativ med unntak for spisslast i næringsbygg. Begrunnelsen er at noen har reist spørsmål om forsyningssikkerhet. Et tema har f.eks. vært om sykehus kan være helt sikre på at alt fungerer? Det er forsvarlig saksbehandling å få alle synspunktene på bordet før vi tar den endelige avgjørelsen, sier Helgesen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *