Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, fagkonsulent Nils Jørgen Brodin fra Byggmesterforbundet og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ny nettportal for klimasjekk av hus

Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet står bak kampanjen som retter seg mot hus- og hytteeiere i hele landet. Byggmesterforbundet håper flere nå vil bruke fagfolk for å sikre huset sitt.

Et våtere klima med mer nedbør hele året vil øke belastningen på husene i Norge og kan gi store fukt- og råteskader.

Men forebyggende tiltak og godt vedlikehold kan bevare holdbarheten til hus og hytter. Kampanjen Sjekkhuset.no som ble lansert i dag, gir råd og tips til hvordan folk kan forebygge skader – og innhente hjelp fra fagfolk når dette trengs.

Tips for forbruker

På nettsiden presenteres 34 råd og tips til hvordan huseiere kan forebygge klimaskader på huset.

– Vi vet at folk ikke har så mye kunnskap om hvordan de best kan sikre seg mot skader som klimaendringene kan påføre boligen. Vi tror kampanjen vil være nyttig for veldig mange hus- og hytteeiere, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen klimasikrer takrenna.
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen klimasikrer takrenna.

Rådene og informasjonen gjelder tiltak på alt fra yttertak og vegger, til dører, vinduer, kjellere og loft.

Også hagen er viktig å klimatilpasse slik at nedbøren trenger ned i bakken eller renner vekk fra huset, og ikke inn i kjellere eller over til naboen.

Klimasjekk fra to statsråder

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok på lanseringen av kampanjen tirsdag. Statsrådene var med på en befaring i et hus i Oslo for å se hvordan folk kan ta en enkel klimasjekk av huset og hagen.

Begge ministerne hadde opplevd konsekvensene av flomregnet i august på egne boliger, men i dag skinte sola.
Begge ministerne hadde opplevd konsekvensene av flomregnet i august på egne boliger, men i dag skinte sola.

– Som huseier må du passe på din egen eiendom, og kampanjen Sjekkhuset.no er en nyttig starthjelp for å komme i gang, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

–  Nye boliger og andre bygg som blir reist i dag, er klare til å møte klimautfordringene. Det har vi sørget for gjennom plan- og bygningsloven. For hus som allerede er bygget, må vi – som eiere – ta ansvar.  Vi må sette husene i stand til å tåle et villere og våtere klima, uten at byggene tar skade av det, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 

Mange hus med råterisiko

Klimaendringene kommer til å gi mer nedbør i alle årstider, men det vil være store geografiske forskjeller. Enkelte steder vil det blir mindre nedbør, mens i mesteparten av landet blir det mer.

Vannet er den største utfordringen for huseiere. Det kan ta nye veier og trenge inn i kjellere. Fuktigere klima øker faren for råteskader. I dag har omtrent 615 000 bygninger høy risiko for råteskader, et tall som øker til 2,4 millioner innen 2100.

Allerede i dag utgjør råteskader omtrent 75 % av alle bygningsskader. Fukt kan også gi muggsoppskader som kan forårsake alvorlige helseproblemer.

Fagkonsulent Nils Jørgen Brodin og prosjektleder i Norske Anleggsgartnere, Tor Jørgen Askim.
Fagkonsulent Nils Jørgen Brodin og prosjektleder i Norske Anleggsgartnere, Tor Jørgen Askim.
– Klimaet er i endring og mer nedbør og færre drenerende flater i kombinasjon med fortetting av hus, øker belastningen på avløpssystemene. Resultatet er at vi oftere opplever flom i tettbebygde strøk, med oversvømte kjellere og skader så store at forsikringsselskapene vurderer begrensninger, sier Askim i Norske Anleggsgartnere.
k
SINTEF Byggforsk har i tillegg på oppdrag for Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet laget rapporten «Kunnskapsgrunnlag- Klimatilpasning av hus, hytte og hage» som også ble lansert på Tåsen i dag.

 

De faglige rådene fra Sintef om hvordan folk bør sjekke huset og gjøre forebyggende tiltak, gjelder for eksisterende boliger.

 

Følgende organisasjoner støtter opp om kampanjen:

Huseiernes Landsforbund, Byggmesterforbundet, Finans Norge, Virke Byggvarehandel, Norsk Hyttelag, Boligmentoren, Det norske Hageselskap, Norske Anleggsgartnere og miljø-og landskapsentrepenører.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *