Hvor store klimaendringene blir, er avhengig av hvor store de globale klimagassutslippene blir framover. (Foto: Miljødirektoratet)

Venter store klimaendringer i Norge

Miljødirektoratets nye rapport «Klima i Norge 2100» viser at klimaendringene vil ramme hele landet.

– Hovedutfordringene blir mer nedbør, mer ekstremnedbør, større og flere regnflommer og kortere snøsesong, fortalte Hege Hisdal som er hydrolog i NVE da rapporten ble presentert i Oslo i dag.

Les også: 600.000 bygg har høy råterisiko og Må ruste oss for ruskevær

Rapporten Klima i Norge 2100 kan du laste ned her.

Fjell og strand

Rapporten «Klima i Norge 2100» er skrevet av forskere ved Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Bjerknessenteret /Uni Research, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret, og Kartverket. Rapporten er laget på oppdrag fra Miljødirektoratet.

– Dette er en viktig rapport. Jeg er glad for at noen av de fremste fagmiljøene har samarbeidet om å skaffe oss best mulig kunnskap om hvordan klimaet i Norge endrer seg, og kan endre seg framover, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Rapporten oppsummerer både klima i fortid, nåtid og i framtid. Den er et svært viktig grunnlag for det tilpasningsarbeidet kommuner og etater må gjøre for at Norge skal kunne tilpasse seg et klima i endring.

Stor betydning for tomtevalg

For kommuner betyr klimaendringene at utbygging og arealbruk må vurderes på nytt. Dette gjelder særlig for Sør- og Vestlandet som blir mest utsatt for havstigningen.

– Byer som Stavanger, Bergen og Kristiansand vil måtte ruste seg, der kan havet stige så mye som en halvmeter i slutten av dette århundre- hvis utslippsnivået fortsetter å stige like raskt som i dag, sa Inger Hanssen-Bauer ved Meteorologisk instituttl under presentasjonen ifølge Dagens Næringsliv.

Et typisk område som vil bli utsatt for større endringer er Jæren.

– Jærstrendene kan bli kraftig redusert, mente Hanssen-Bauer.

– Byer som Stavanger, Bergen og Kristiansand vil måtte ruste seg, der kan havet stige så mye som en halvmeter i slutten av dette århundre- hvis utslippsnivået fortsetter å stige like raskt som i dag, sa Hanssen-Bauer.

 

Varmere og våtere

Fram mot år 2100 vil Norge få et varmere klima, med mer nedbør, kortere snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende havnivå.

Hvor store klimaendringene blir, er avhengig av hvor store de globale klimagassutslippene blir framover.

– Klimaendringene vil føre til stort behov for tilpasning i Norge, dersom vi ikke reduserer utslippene av klimagasser betydelig. For Norge er det særlig endringer i nedbør, som gir overvanns- og flomproblemer og stigende havnivå som vil skape utfordringer for samfunnet, sier Inger Hanssen-Bauer, leder for Norsk klimaservicesenter.

Vet mer om ekstremvær

Resultatene av beregningene for Norge bekrefter i stor grad det vi har sett tidligere, men med ny kunnskap hefter det nå mindre usikkerhet ved resultatene enn forrige gang.

– Vi vet nå mer om ekstremnedbør og flom. Vi ser at klimaendringene medfører både at episodene med styrtregn blir kraftigere, og vil forekomme hyppigere, og at regnflommene blir større og kommer oftere, påpeker Hanssen-Bauer.

Hovedfunnene i rapporten

Dersom utviklingen i klimagassutslipp fortsetter som i dag, beregnes følgende medianverdier for klimaendringer for Norge fram mot slutten av dette århundret:

 • Årstemperatur: Økning på ca. 4,5 grader.
 • Årsnedbør: Økning på ca. 18 prosent.
 • Styrtregnepisodene blir kraftigere og vil forekomme hyppigere.
 • Regnflommene blir større og kommer oftere.
 • Snøsmelteflommene blir færre og mindre.
 • I lavtliggende områder vil snøen bli nesten borte i mange år, mens det i høyfjellet kan bli større snømengder i enkelte områder.
 • Det blir færre isbreer og de som er igjen blir mye mindre.
 • Havnivået øker med mellom 15 og 55 centimeter – avhengig av lokalitet.

Jo lavere klimagassutslipp, jo mindre blir klimaendringene. Rapporten understreker imidlertid også at klimaendringene allerede er her slik at tilpasning uansett blir nødvendig.

3 kommentarer til “Venter store klimaendringer i Norge

 1. Ja, dette vil nok slå til så lenge geoengineering, dvs global værmodifisering med sin ødeleggende virkning på klima og miljø, ikke blir stanset.

  International Journal of Environmental Research and Public Health
  Evidence of Coal-Fly-Ash Toxic Chemical Geoengineering in the Troposphere: Consequences for Public Health J. Marvin Herndon. 12th of August 2015
  http://geochemtrails.info/infomateriell/ijerph-12-09375-v2.pdf

  Geoengineering Earth, Exposing The Global Climate Modification Assault
  https://www.youtube.com/watch?t=3&v=zt_RQ7o7U_s

 2. Jeg har sett mange skader der bruer er bygge for korte og for lave, der veier, hus osv er plassert slik at vannets naturlige ferd mot havet hindres.

  Er det noen som har sett skader der vi i byggebransjen ikke har hindret vannets ferd mot havet ?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.