(Foto: Fortidsminneforeningen)

Tilskudd til Kulturminner for alle

En helt ny tilskuddsordning er nå på plass etter at Fortidsminneforeningen har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DnB.

Prosjektet skal styrke våre håndverkstradisjoner og det er opprettet en ny tilskuddsordning.

Første søknadsfrist er 1. oktober, skriver Fortidsminneforeningen.

Redde kulturminner med kunnskap

Målsetninger i prosjektet er:
–        å bidra til at færre kulturminner skal gå tapt.
–        at felleskapets kulturminner blir tatt vare på og brukt.
–        å spre kunnskap om tradisjonshåndverk og istandsetting.

Gjennom kurs og møter ønsker vi å skape engasjement og interesse for kulturminnevern og tradisjonshåndverk. Kunnskap og kompetanseoverføring står i fokus. I prosjektet vil Fortidsminneforeningen knyte til seg en ressursgruppe av håndverkere som kan bistå i flere deler av prosessen. En målgruppe vil være barn og unge.

Fortidsminneforeningen skal arrangere skolebesøk med fokus på inspirasjon og kunnskapsoverføring. I tillegg til en Workshop en gang i året for ungdom. Første Workshop vil være på vårparten i 2017. Her får unge håndverkere møte erfarne håndverkere og dele kunnskap og interesser med hverandre.

 

Går over fem år

En stor del av «Kulturminner for alle» vil være søkbare midler. Over fem år vil Fortidsminneforeningen gi støtte til istandsetting av kulturminner. Det kan være bygninger og anlegg som er i fare for å gå tapt eller utsettes for betydelig forfall, og der istandsettingen kan bidra til kunnskapsoverføring av tradisjonshåndverk.

Hvem kan søke?
Eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt.
Prosjekter med fokus på kompetanseoverføring
Bygningene det søkes for må være tilgjengelige for allmennheten og ha og en plan for videre bruk

Søknadsfrist: 1.okt

Kontaktpersoner:
Mathilde Sprovin
mathilde@fortidsminneforeningen.no

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *