Testing i felt. (Foto: Treteknisk Institutt)

Fant sunnere alternativ til kreosot

For å finne nye og miljøvennlige impregneringsmidler ble det europeiske prosjektet CreoSub etablert, og prosjektet er nå i fullt arbeid under ledelse av Treteknisk Institutt.

Trebroer, stolper og jernbanesviller impregneres i dag med kreosot for å øke holdbarheten. Kreosot er et middel som skal fases ut av miljøhensyn og nye alternativer må snart overta.

Les også: Strengere regler for kreosot

Framtidens impregnering av trebroer

Treteknisk er et av landets ledende fagmiljøer på temaet «holdbart trevirke» og utøver en rekke kontroll- og sertifiseringsfunksjoner på nasjonalt og nordisk nivå. Ut over dette er de også involvert i ulike prosjekter i samarbeid med industrien og andre FoU-miljøer. EU-Kommisjonen ønsker å fase ut kreosot og erstatte det med andre midler.

Den europeiske unionen vil revidere bruk av kreosot i 2018 og mange forventer et forbud av trebeskyttelsesmiddelet Kreosot. Et forbud vil ha alvorlige økonomiske konsekvenser for treindustrien, men også for brukerne av kreosotbehandlede produkter.

 

Alternativet tallolje

På bakgrunnen av dette tok Treteknisk for et par år siden initiativ til å etablere et europeisk prosjekt, gjennom ERA-nettet Wood Wisdom, for å undersøke og finne fram til nye impregneringsmidler.

En interessant fremtidig løsning er impregnering basert på tallolje. Tallolje er en «sidestrøm» fra treforedlingsindustri og brukes i dag som energi internt i denne industrien.

Det vil trolig være enda mer klima- og miljøvennlig å bruke dette som impregneringsmiddel i stedet.

Dette kan gi grunnlag for at broer, stolper og sviller fortsatt kan være bærekraftige alternativer i markedet som også bidrar til å senke CO2-utslippene.

Les mer om prosjekt CreoSub her og les mer om ERA-nettet Wood Wisdom her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *