(Illustrasjonsfoto: BNL)

Flere norske HMS-kort på byggeplassene

HMS-kort statistikken viser at arbeidskraften på norske byggeplasser er både relativ ung og internasjonal. 7 av 10 arbeidstakere er norske. Kvinner er det får av, sier BNL.

BNL henter ut statistikk fra HMS-kortene for byggenæringen hvert år.

Statistikken er fordelt på nasjonalitet, alder og kjønn.

Flere nordmenn

– BNL har hentet ut disse tallene de siste fem årene. 70 prosent av arbeidstakere som er registret med HMS-kort i byggenæringen kommer fra Norge. Mens det var en økning i antall utenlandske arbeidstakere de første årene, kan det se ut til at trenden nå har snudd, sier Sandnes.

For andre år på rad stiger andelen nordmenn med HMS-kort.

– Dette kan skyldes at arbeidsmarkedet i byggenæringen er tøffere. Dermed går også andelen innleide ned og vi vet at andelen utenlandske arbeidstakerne er høy blant disse. Andelen utenlandsk arbeidskraft har en tendens til å følge konjunkturbildet, og tøffere tider i Norge gjør det mindre attraktivt for arbeidsinnvandrere, når det samtidig går bedre i hjemlandet. Situasjonen i svensk økonomi er f.eks. i bedring sier Sandnes.

De utenlandske arbeidstakerne kommer i all hovedsak fra Polen, Sverige og Litauen.

Den raskest voksende gruppen med arbeidsinnvandrere kommer fra Litauen, som for andre år på rad er flere enn svensker. Mens andelen polakker og svensker  kan se ut til å avta noe, sier Sandnes.

For få kvinner

Kjønnsbalansen blant de med HMS-kort er svært skjev og bekrefter det vi har sett i SSBs statistikk. Den utenlandske arbeidskraften har en tilsvarende skjev kjønnsbalanse som den norske. Det er også forskjeller på når de kommer inn i byggenæringen.

– Kvinnene kommer inn senere og forlater næringen tidligere, menn kommer inn som lærlinger, mens kvinnene i større grad kommer inn som ferdigutdannede ingeniører, jurister, økonomer, sier Sandnes.

Alderssammensetningen i næringen er stabil, men har blant den norske og nordiske arbeidskraften en bølgedal blant de som skulle blitt rekruttert inn i næringen i perioden 1988-1992. Dette er imidlertid kompensert for gjennom alderssammensetningen i arbeidsinnvandringen fra utenfor Norden.

Fakta om HMS-kort:

  • 1. januar 2008 innførte myndighetene krav om HMS-kort (id-kort) for alle som jobber på bygge og anleggsplasser. Hensikten med ordningen er å få mer kontroll over hvem som er på bygge og anleggsplassene og hvem de arbeider for og økt sikkerhet på bygge- og anleggsplasser.
  • Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske er pålagt å utstyre arbeidstakere med HMS-kort
  • HMS-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre
  • Kortet skiftet navn i 2016 og heter nå HMS-kort.
  • Myndighetene har nå også innført muligheten til å hente ut sanntidsinformasjon på HMS-kortene
  • HMS-kort er også et seriøsitetstiltak. Forbrukere må derfor alltid spørre håndverkeren man har hyret inn om de har HMS-kort. Dette skal bæres synlig.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *