(Illustrasjon: Sintef Byggforsk)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Trebruk kan halvere klimautslipp

Å skifte materialbruken i bygninger til tre kan ha stor effekt på utslippet av klimagasser, viser en ny studie.

Klimagassutslippene fra byggsektoren utgjør en betydelig del av de norske utslippene, og en stor andel av dette knytter seg til fremstilling og transport av byggevarer.

Økt innsats for å redusere byggematerialenes CO2-fotavtrykk er nødvendig for at byggsektoren skal bidra til å løse klimautfordringene, skriver Sintef Byggforsk.

Halverte utslipp

En studie fra ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) presenterer en livsløpsbasert analyse av klimagassutslipp fra materialene til en tradisjonell bærekonstruksjon av stål og betong sammenlignet med en alternativ bærekonstruksjon i tre.

Studien viser at CO2-utslippene fra en bærekonstruksjon i tre er omtrent halvparten av utslippene fra et tradisjonelt bæresystem.

Resultatene viser også at utslipp knyttet til avfallshåndtering utgjør mindre enn ti prosent av de samlede klimagassutslippene fra begge bæresystemene.

 

Viktig å øke kunnskapen

– Dette arbeidet understreker viktigheten av å øke kunnskapen om alternative løsninger for bæresystem i bygninger. Det kan ha en stor effekt å optimalisere materialbruken og erstatte karbonintensive materialer med mindre karbonintensive materialer, sier sjefforsker Berit Time ved SINTEF Byggforsk.

Studien viser videre at resultatet fra analysen og potensiell utslippsbesparelse er sterkt avhengig av valgt utslippsdokumentasjon og hva vi tar med i beregningen både når det kommer til produksjon av materialer og scenarier for avfallshåndtering.

Resirkulering og gjenbruk av materialer generelt er alternativer som kan ha stor betydning. Reelle levetider, for hele og deler av bygninger, vil også kunne påvirke resultatene betydelig. Eventuelle effekter på driftsenergi har ikke vært inkludert i analysen.

– Funnene i undersøkelsen støtter og underbygger tidligere analyser på området. Studien har fokusert på byggteknisk sammenlignbarhet, noe som er av avgjørende betydning for å utvikle dette fagområdet, sier PhD-stipendiat ved NTNU, Torhildur Kristjansdottir.

Arbeidet vil bli lagt fram på ETH Zürich Sustainable Built Environment Conference i juni.

Rapporten kan lastes ned her

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *