(Foto: BNL)

Mikromerker verktøy

Nå skal politiet teste ut mikromerketeknologi på utvalgte byggeplasser i Oslo. Teknologien har bidratt til å redusere vinningskriminaliteten i andre land.

Tyverier fra byggeplasser er et stort problem.

Tidligere undersøkelse fra Byggenæringens Landsforening (BNL) viser at 90 prosent av de store bedriftene i byggenæringen har opplevd tyveri fra byggeplass.

Umulig å fjerne

– Vinningskriminalitet påfører både samfunnet og de som blir rammet store kostnader. Bekjempelse av vinningskriminalitet er derfor svært god samfunnsøkonomi, sier næringslivskontakt i Kripos, Anne Catherine Gustafson.

Teknologien går ut på å merke verdifulle gjenstander med flytende mikropartikler, og hvor gjenstander som er merket er registrert i en internasjonal eiendelsdatabase.

(Foto: Politiet.no)
(Foto: Politiet.no)

Med merkesettet kan man enkelt pensle den syntetiske, usynlige og sporbare væsken med unik identifikasjon på eiendelene sine. Med et oblatmerke som varsler eventuelle gjerningspersoner om at gjenstanden er merket, blir det lite attraktivt å stjele disse gjenstandene.

– Politipatruljer i Oslo er blitt utstyrt med UV-lykter og håndholdte mikroskoper for å kunne lese av den unike nummermerking en på aktuelle gjenstander som vurderes som mulig stjålet gods, sier Gustafson.

 

Brukt i 47 land

Politiets erfaringer fra andre land er at metoden er et godt og effektivt verktøy i bekjempelsen av vinningskriminalitet. Et tilsvarende pilotprosjekt i Stockholm ga en reduksjon i vinningskriminaliteten på godt over 80 % i testområdene.

Det er tre byggeplasser i Oslo som er med på utprøvingen av denne metoden.
– Politiets erfaringer fra andre land er at metoden er et godt og effektivt verktøy i bekjempelsen av vinningskriminalitet, sier Gustafson.

Utprøvingen gjøres i samarbeid med Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), BNL, EBA og Finans Norge. Byggeplassene som merkes drives av Betonmast.

– Det er positivt for alle parter med tettere samarbeid om felles utfordringer når det gjelder vinningskriminalitet. Vi har stor tro på at denne utprøvingen vil gi gode resultater også i Norge, avslutter Gustafson.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *