Høie fant anmerkninger om fukt i 3125 boliger. Det vil si i tre av ti boliger. (Illustrasjonsfoto)

Studie: Hver tredje bolig har fuktskader

Folkehelseinstuttet har gransket 10.000 boligrapporter for merknader om fuktskader: Hver fjerde bolig har skader som bør utbedres.

En ny undersøkelse avdekker hvor utbredt fuktproblemer er i norske boliger.

1 av 3 boliger bør utbedres

Nå har forsker Anja Hortemo Høie ved Folkehelseinstituttet lett etter fuktskader i over 10 100 boligrapporter, skriver instituttet.

Boligene er undersøkt i forbindelse med If Boligsjekk.

Hun analyserte i alt 160 000 beskrivelser i de 10 100 rapportene.

Høie fant anmerkninger om fukt i 3125 boliger. Det vil si i tre av ti boliger.

  • Av alle boligene hadde 27 prosent fuktskader som ble anbefalt utbedret
  • Fire prosent av boligene hadde så alvorlige fuktproblemer at akutte tiltak var nødvendig
  • Rundt 1000 boliger hadde fuktskader eller risiko for fuktskade i rom der folk oppholder seg til daglig. Halvparten av disse gjaldt bad.

Mange helseplager

En rekke studier viser at luftveisrelaterte sykdommer er mer utbredt hos dem som bor i boliger med dårlig inneklima – særlig der det er muggsopp og fukt.

– Fukt og muggsoppskader er ansett som den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet, sier seniorforsker Johan Øvrevik ved Folkehelseinstituttet.

– De som bor i boliger med fuktproblemer har oftere enn andre pustebesvær, hoste, piping i brystet, astma, bronkitt og luftveisinfeksjoner. De har også mer eksem og allergisk betennelse i slimhinnen i nesen. Mange melder også om diffuse symptomer, som hodepine, konsentrasjonsproblemer og trøtthet, sier Øvrevik.

 

Hva gir størst helserisiko?

– Omfattende  fuktskader i rom hvor man oppholder seg over lengre tid, gir størst helserisiko. Derfor er forebygging og utbedring av fukt- og muggsoppskader i skoler, barnehager og hjem svært viktig for å sikre god helse, sier Øvrevik.

Fuktskader er mest utbredt i kjellere, uinnredede loft og bad, samt i forbindelse med drenering og grunnmur.

– Det utgjør ikke nødvendigvis noen helserisiko hvis beboerne ikke oppholder seg i disse rommene. Det er fukt i soverom og bad vi er mest bekymret for, fordi det er her beboerne oppholder seg mest, sier Øvrevik.

Større problemer

Bare selveierleiligheter inngår i denne studien, men Folkehelseinstituttet mener det er grunn til å tro at problemet er større i leiligheter i utleiemarkedet.

Særlig utleieboliger i kjellere vil være utsatt, fordi det er mye fukt i kjellere.

Studien er utført med støtte fra Helsedirektoratet av Folkehelseinstituttet, SINTEF Byggforsk og firmaet Anticimex som registrerte skader i boligene.

Studien er ennå ikke publisert.

Interessert i temaet?

Folkehelseinstituttet har for øvrig en hel rapport med tittelen: Anbefalte faglige normer for inneklima. Rapporten danner grunnlaget for arbeidet med denne studien. Forfatter Rune Becher.

Folkehelseinstituttets nettsider har også et eget temaområde for Inneklima.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *