I saken foreligger det blant annet et underlig dokument som fritar tømreren for ansvar. (Foto: Kåre Rennestraum / Halden Arbeiderblad)

Dømt til fengsel for bygging i strandsonen

Ulovlig sprenging, riving og bygging. Eieren av den vernede strandeiendommen fikk en historisk dom på 60 dagers fengsel av Halden tingrett.

Ulovlig bygging og riving er ikke uvanlig langs kysten. Men rettsaken som ble avgjort i Halden tingrett er uvanlig grov, ifølge Halden Arbeiderblad.

Sprengte og rev ulovlig

Vinteren 2013 gikk mannen hardt til verks på eiendommen sin, der et anneks/bryggerhus fra ca 1890 er registrert som kulturminne.

Han sprengte bort deler av fjellet og svaberg i 100-meterssonen og rev det verneverdige annekset. Ifølge dommen var sprengningene så omfattende at det må ha blitt kjørt bort mellom 35 og 50 lastebillass med masse.

Deretter begynte han å oppføre et nybygg på eiendommen, uten søknad til kommunen.

Innen kort tid ble ulovlighetene oppdaget og Halden kommune gikk til sak.

Tingretten slo fast at arbeidene som var gjort på eiendommen var ulovlige. (Foto: Kåre Rennestraum / Halden Arbeiderblad)

Fremstilt som rehabilitering

Retten skriver at den finner at tiltalte har utvist en høy skyldgrad og dømmes for forsettlig overtredelse på samtlige tiltalepunkter. Både sprengningen og rivingen av det verneverdige bryggerhuset er irreversible inngrep, mens nybygget ikke har slike varige innvirkninger.

I dommen heter det også at tiltalte i ettertid, da forholdene ble oppdaget, har forsøkt å føre Halden kommune bak lyset ved feilaktig å framstille saken som en rehabilitering og ikke et nybygg, til tross for at bygningen allerede var revet!

Retten finner det også merkelig at det ikke foreligger noen tegninger eller beskrivelser av hva tiltalte ønsket bygget, og finner det helt usannsynlig at tømreren skulle ha iverksatt dette uten klare direktiver fra tiltalte.

Tiltalte fikk avslag på bygging av en garasje på eiendommen i 2009 og burde etter rettens mening være kjent med at det ikke var «kurant» med slike tiltak på denne eiendommen.

 

Fritok tømrer for ansvar

Forholdet til tømreren framstår i et merkelig lys, står det i dommen fra tingretten.

Blant annet foreligger det et dokument som fritar tømreren for ansvar. Dette må formodes å gjelde i forhold til offentlige myndigheter – og utrykker at ansvaret for arbeidene vedkommende har utført alene skal være tiltaltes.

Huseieren har også nektet å oppgi til Halden tingrett hvem som utførte sprengningsarbeidene på eiendommen.

Det er uvisst om mannen vil anke saken videre.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *