Antallet fjøsbranner øker. Bare i fjor tok 235 driftsbygninger fyr. (Illustrasjonsfoto: Ringerike brann- og redningstjeneste)

Fjøs må brannsikres bedre

To av tre branner i norsk landbruk oppstår på grunn av elektriske feil. Landbrukets brannvernkomité og Norsk elektronisk komité har nå sendt ut nye retningslinjer på høring.

Elektriske anlegg i landbruksbygg har tøffe omgivelser, skriver Landbrukets brannvernkomité på sine nettsider.

Trenger tilsyn oftere

Etter en del år kan det være behov for å rehabilitere hele anlegget, og et nytt el-anlegg kan redusere både brannfaren og strømregninga.

– Branner i landbruket koster hvert år over 500 millioner kroner, og har store konsekvenser for de bøndene som rammes. Spesielt utsatt er husdyrbygg, der undersøkelser viser at to av tre branntilløp oppstår i elektrisk anlegg og utstyr.

Bondens jevnlige ettersyn, kombinert med el-kontroll med sertifisert kontrollør hvert tredje år, er effektive tiltak for å redusere risiko for at brann oppstår, sier Pål-Arne Oulie, styreleder i Landbrukets brannvernkomité.

Elektriske kabler som driftes med 100 % av beregnet belastning har en levetid på 20 – 25 år. Med lavere belastning forlenges levetiden på kablene, men ytre forhold påvirker også levetiden på el-anlegget.

 

Typiske tegn

I et husdyrrom utsettes elektrisk anlegg og utstyr for fuktighet, fysiske påkjenninger og korrosive gasser. I tillegg kan utviklingen over tid gjøre el-anlegget underdimensjonert og uhensiktsmessig i forhold til behov i dagens produksjon, og man kan komme til et punkt der man bør vurdere en total rehabilitering.

Typiske tegn på at et anlegg er modent for rehabilitering er:

  • Mange ”permanente” skjøteledninger.
  • Midlertidig monterte ovner og lamper.
  • Sikringene bryter strømmen ofte.
  • Kun skrusikringer.
  • Jordfeil på anlegget.
  • Ineffektive varmekilder og lyskilder.

– En el-kontroll for næringsbygg med termografering, utført av sertifisert kontrollør, vil være et godt hjelpemiddel for en tilstandsvurdering av det elektriske anlegget. Om utbedringene på det gamle anlegget blir omfattende, kan det være regningssvarende å rehabilitere.

Et nytt el-anlegg vil både kunne redusere brannrisiko og gi lavere strømforbruk, da gamle lys- og varmearmaturer ofte krever mer strøm enn moderne utstyr, sier Oulie.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *