Administrasjonsleder Marit Ottem, Idar Furuli og hovedtillitsvalgt Fredrik Vindfallet. De trives i bedriften som har et godt arbeidsmiljø og et rekordlavt sykefravær på kun 2,4 prosent. (Foto: NHO/Ellen Johanne Jarli)

Må også være solide på innsiden

HMS: Martin M. Bakken AS er en ledende entreprenør i Hedmark. For å levere kvalitet til kunder og samarbeidspartnere utad må de også være solide på innsiden.

Martin M. Bakken ble etablert i 1928 av byggmester Martin M. Bakken og Petter Plassbakk.

I starten var de kun fire ansatte. Ved innlevering av anbud 10. mars 1929 på ny bensinstasjon i Elverum stod det følgende: «i håp om at komme i betraktning ved bortsættelse av dette arbeidet lover vi å utføre det pent og solid».

Denne tradisjonen har bedriften ført videre med 100 ansatte med på laget.

Martin M. Bakken har en omsetning på om lag 340 millioner kroner i 2014 og er involvert i store prosjekter som Ringsaker videregåendeskole, Mørkved skole og avlastningssenter, Terningen Arena, flerbrukshall på Rena og to boligblokker på Hamar vest.

Bedriftens gode resultater og fremgang utad vitner om at de også har en god dialog innad.

Jonas Moberget bestod eksamen og fikk fagbrev innen tømrer da NHO var på besøk. Han skryter av Martin M. Bakken og det gode arbeidsmiljøet som han fortsatt skal være en del av. (Foto: NHO/Linn Alicia Slora) Kristiansen.
Jonas Moberget bestod eksamen og fikk fagbrev innen tømrer da NHO var på besøk. Han skryter av Martin M. Bakken og det gode arbeidsmiljøet som han fortsatt skal være en del av. (Foto: NHO/Linn Alicia Slora Kristiansen)

Stolt av sine ansatte

Svein Tollersrud har vært administrerende direktør i bedriften siden 2001. Han setter pris på det gode arbeidsmiljøet og forteller om en organisasjon med korte kommunikasjonslinjer, flat struktur og lite formaliteter uten fokus på roller og posisjoner.

Han mener dette har bidratt til å skape en «vi følelse» i bedriften. Han er stolt av sine ansatte og mener de er den viktigste faktoren for å oppfylle bedriftens suksesskriterier innen økonomi, kompetanse og omdømme.

– Medarbeiderne våre i alle ledd er tilpasningsdyktige og utfører arbeid med høy kvalitet. De gjør en viktig jobb for å opprettholde vår posisjon og gode omdømme, sier Tollersrud.

 

Rekordlavt sykefravær

I 1999 hadde Martin M. Bakken et sykefravær på 11 prosent. Hittil i år har bedriften et rekordlavt sykefravær på kun 2,4 prosent. Administrasjonsleder Marit Ottem forteller at langsiktig jobbing med å bygge tillitt over tid har vært bedriftens vinkling for å snu trenden.

Administrerende direktør, Svein Tollersrud og administrasjonsleder Marit Ottem. Svein er stolt av sine ansatte, og mener de er en viktig faktor for å opprettholde bedriftens gode omdømme. (Foto: NHO/Linn Alicia Slora Kristiansen)
Administrerende direktør, Svein Tollersrud og administrasjonsleder Marit Ottem. Svein er stolt av sine ansatte, og mener de er en viktig faktor for å opprettholde bedriftens gode omdømme. (Foto: NHO/Linn Alicia Slora Kristiansen)

Et av tiltakene bedriften iverksatte var «Aktiv i Bakken» i 2001 der de blant annet innførte en utvidet egenmeldingsperiode. Erfaringer med prosjektet førte til at de valgte å bli en IA-bedrift i 2003 for å fortsette det gode arbeidet.

IA-arbeidet består av kontakt fra arbeidsgiver i sykemeldingsperioden, tilrettelegging, oppfølging og forebyggende arbeid for å unngå fravær.

– Det handler om å bry seg om kollegaen og ikke med, sier Ottem.

Taushet er ikke gull

Et grep Martin M. Bakken har gjort er å kurse sine ledere, hovedverneombud og hovedtillitsmann med bidrag fra NAV. Tove Solum er IA-rådgiver ved arbeidslivsenteret i NAV Hedmark som har fått stor oppmerksomhet for sitt arbeid med å redusere sykefraværet i fylket.

Idar Furuli og hovedtillitsvalgt Fredrik Vindfallet. Vindfallet mener at alle må ha tillitt til hverandre for å lykkes med IA-arbeidet der det lave sykefraværtet er en konsekvens av langsiktig og målrettet arbeid. (Foto: NHO/Ellen Johanne Jarli)
Idar Furuli og hovedtillitsvalgt Fredrik Vindfallet. Vindfallet mener at alle må ha tillitt til hverandre for å lykkes med IA-arbeidet der det lave sykefraværtet er en konsekvens av langsiktig og målrettet arbeid. (Foto: NHO/Ellen Johanne Jarli)

Solum og hennes kollegaer holdt kurset «Sees i morgen» som handler om å gi gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helse problemer.

Solum mener det er viktig å spre kunnskap, åpenhet og trygghet om psykisk helse. Dette vil bidra til at ansatte kommer raskere tilbake i arbeid.

Hun roser Martin M. Bakken for å sette psykisk helse på agendaen.

– Vi må skape åpenhet om tema psykisk helse. Taushet er ikke gull, sier Solum.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *