Heiser flagget for fagorganiserte

– Heis flagget for de fagorganiserte! appellerte BNL-sjef Jon Sandnes i NHO-huset, arbeidsgivernes høyborg. Og byggenæringen applauderte!

BNL-sjefen fikk også støtte fra andre talere med NHO-sjef Kristin Skogen Lund i spissen.

Sandnes´ appell kom i innledningen til Byggenæringens Landsforenings seminar torsdag om organisering av framtidas arbeidsliv.

Sandnes risset opp fire grunnpilarer for det framtidige arbeidslivet: Frontfagsmodellen i lønnsoppgjørene, høy organisasjonsgrad i NHO og LO, lærlinger og fast ansatte med kompetanse i bedriftene.

Han viste til utviklingen i store offentlige oppdrag hvor kontrollfunksjonen etter hvert utgjør største del av entreprisen. Det skyldes at bestillerne legger mer vekt på laveste pris enn på kompetansen blant de utførende. Har an derimot gode fagfolk som utførende, blir det ikke samme behov for kontroll.

– Kompetansen i bedriftene er det viktigste konkurransefortrinnet vårt, poengterte Sandnes.

 

Norske fagarbeidere er framtida

– Vi ønsker å fremme dyktige norske håndverkere. Fagarbeidere på norske

Eirik Gjelsvik, adm. dir. i BackeGruppen.
Eirik Gjelsvik, adm. dir. i BackeGruppen.

lønninger er framtida for byggenæringen, fastslo adm.dir. Eirik Gjelsvik i storentreprenøren Backe Gruppen i sitt innlegg på seminaret.

Konsernet har mål om 10 % lærlinger blant de ansatte, og har oppnådd det mange steder, men ikke i storbyene.

Det setter seg også mål om null feil og mest fornøyde prosjektkunder, og oppnår det i de aller fleste prosjektene.

– Det handler om orden, planlegging og gode holdninger, sa han.

Nylig mottok ett av prosjektene deres, Torshovdalen i Oslo, Statens Byggeskikkpris.

 

Innleie ødelegger renommé

Han brukte Norwegian-streiken som eksempel på forhold byggenæringen ikke kan ønske seg: Den handlet om innleie eller fast ansatte.

– Ved å leie inn fra utenlandske bemanningsbyråer, kanskje på lavere lønn, kunne vi oppnådd økt lønnsomhet. Men vi hadde ikke fått en næring med trygge arbeidsplasser som vi kan anbefale våre barn å satse på.

 

Som i Folkets Hus

– Backe-sjefen kunne holdt foredraget sitt i Folkets Hus! repliserte Hans Christian Gabrielsen,

Hans Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO.
Hans Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO.

andre nestleder i LO, i det neste innlegget på seminaret.

– Vi har en felles virkelighetsforståelse og felles målsetting om å styrke seriøsiteten, mente han.

Gabrielsen viste til at utenlandsk arbeidskraft har stått for hele sysselsettingsveksten i byggenæringen siden 2008. Næringen har nå 23 % utenlandsk arbeidskraft. Det har gjort det vanskeligere å organisere næringen og gitt mindre mulighet til å koordinere lønnsdannelser og drive produktivitetsarbeid.

– Produktivitet og lønn henger sammen, poengterte han.–Høy produktivitet gir høy lønn, men høy lønn fordrer også høy produktivitet.

Kampen mot de useriøse kan ikke vinnes bare med kontroller, mente Gabrielsen. Konkurransen må handle om kvalitet, kompetanse og produktivitet. Det må det offentlige som betydelig innkjøper bidra til.

 

Glad for moderasjonsforståelse

NHO-sjef Kristin Skogen Lund sa seg enig i at lønnsoppgjørene med en frontfagsmodell er en styrke. Årets oppgjør som raskt endte med enighet om moderasjon, var et bevis på det, mente hun.

– I år var det en fornøyelse å oppleve at vi hadde felles virkelighetsforståelse i forhandlingene, og det er med stor glede jeg ser at de etterfølgende oppgjørene også har tatt moderasjonen inn over seg, sa NHO-sjef Skogen Lund.

 

Kristin Skogen Lund i samtale med (t.v.) Sven Christian Ulvatne, Backe Entreprenør Holding, og Dag Andresen, Veidekke Entreprenør.
Kristin Skogen Lund i samtale med (t.v.) Sven Christian Ulvatne, Backe Entreprenør Holding, og Dag Andresen, Veidekke Entreprenør.

Stor forskjell i verdiskapning

– Landet vårt preges av høy verdiskapning, små forskjeller og verdens rauseste velferdssystem, sa Skogen Lund.

– Men vi har også en stor andel av arbeidstakere som er utenfor arbeidslivet, og vi topper statistikken over støtte for helseplager.

– Vi står også overfor en tøffere virkelighet som følge av nedskjæring i oljeindustrien, understreket NHO-sjefen.

– Det er ikke bare å sette i gang med å bygge flere vindmøller for å kompensere for nedgangen i oljen. Verdiskapningen i oljenæringen er mye høyere enn i fastlandsnæringene. I oljeindustrien er verdiskapningen per arbeidsplass 10 millioner kroner, i byggenæringen 700.000!

– Derfor kommer nedskjæringene i oljen til å få betydning for velferdsnivået, sa Skogen Lund.

 

Frontfagsmodellen bedret konkurranseevnen

– Lønnsoppgjør med frontfagsmodellen er det viktigste verktøyet for å få til moderasjon og bedre lønnsomhet og bedret konkurranseevne, fastslo professor Steinar Holden i sitt innlegg.

Steinar Holden, professor ved universitetet i Oslo
Steinar Holden, professor ved universitetet i Oslo

Han har ledet flere offentlige utvalg som har vurdert lønnsutvikling og lønnsdannelse, og viste til fjorårets lønnsoppgjør som et godt eksempel på denne modellens betydning.

– NHO og LO gikk sammen om å anslå en ramme på 3,3 prosent for lønnsutviklingen i 2014. Det faktiske resultatet ble 3,1%. Litt hjelp fikk man av den økonomiske utviklingen, men mye av det skyldes den gode jobben partene la ned for å oppnå det, mente han.

– Som følge av de moderate oppgjørene man har kommet fram til, er landets konkurranseevne betydelig bedret, fastslo Holden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *