Kjetil Reiersrud er i dag takstmann og teknisk leder i skadeoppgjørsselskapet.

Delreparasjoner av våtrom

På fuktseminaret til Mycoteam og Sintef Byggforsk viste teknisk leder Kjetil Reiersrud hvordan ulike feil på våtrom kan utbedres lokalt og rimelig.

Skadeoppgjørsselskapet Norwegian Claims Link ser store muligheter for utbedring av lokale problemer på våtrom, uten at hele rommet må rehabiliteres.

Les også: Seminar om riktig fukthåndtering

Sparer store summer

Dette lønner seg for boligeierne og eventuelle forsikringsselskaper, kunne byggmesteren fortelle forsamlingen på årets fuktseminar på Ullevål stadion i Oslo.

Istedet for totale rehabiliteringer kan visse lokale feil rettes opp på kort tid. Men det er få seriøse tilbydere i dette segmentet, og liten kjennskap til mulighetene blant vanlige folk.

Reiersrud_to_web
Lokale utbedringer krever også spesialisert kompetanse, ellers kan feilene forsterkes påpekte Reiersrud. Erfaring med akkurat denne type feil, løsning og matrialer er avgjørende for et godt resultat.

Idag er det flere selskaper som kan påta seg lokal utbedring av våtrom som også inkluderer skjøting av membran, blant annet bedriftene M-Tek og Våtrom Entreprenøren.

M-Tek utfører mellom 500 og 1 000 lokale utbedringer av varmekabler i året, inkludert skjøting av smøremembran.

Unngå totalrehabilitering?

Reiersrud har fått lang erfaring med hvilke problemer som kan og ikke kan løses lokalt. Alder og generell tilstand for våtrommet er avgjørende, nærmer våtrommet seg slutten av sin levealder er ikke lokal utbedring hensiktsmessig.

Reiersrud viste til et eksempel fra Lillestrøm:

Syv år etter at borettslaget ved Nitelva stod ferdig, kom de første tegn på vannskader på badene.

Foto: Nitelva Borettslag
Foto: Nitelva Borettslag

Etter hvert ble det mistanke om at mange bad hadde fukt- og vannskader. De økonomiske konsekvensene ble dramatiske – om alle våtrom skulle totalrehabiliteres kunne dette koste ti millioner kroner. Borettslaget hadde en byggforsikring som varte i 10 år og det var derfor viktig å få avdekket omfanget før forsikringen utløp.

Ingen ville ta jobben

Borettslagets forsikringsselskap etterlyste bedre dokumentasjon av skadebildet og mente bestemt at lokale utbedringer måtte være en løsning siden feilmontering av slukforlenger og membran jevnt over syntes å være årsaken.

Men det å skaffe mer detaljert og pålitelig dokumentasjon og få noen til å ta ansvar for lokale reparasjoner, var vanskelig.

– Flere takstmenn hadde sett på skadene, og vi kontaktet mange våtromsfirmaer, men ingen ville garantere for en lokal utbedring, alle anbefalte mer omfattende løsninger. En tid så det ut til at vi måtte innstille oss på å totalrenovere alle bad. Det var selvsagt vanskelig å akseptere, sa styreleder Ella Karlstad.

Gjennom Fagrådet for Våtrom ble hun oppmerksom på at Våtroms Entreprenøren AS i Bygg og Våtromsgruppen hadde spesialkompetanse på lokale utbedringer, og at de ga garantier.

 

Trygg og rimelig løsning

Våtrom Entreprenøren sjekket så borettslagets 67 bad systematisk og fremla rapport for hvert enkelt bad. Dette gikk da på sjekk av sluk, røroppstikk, løse fliser på vegg, sjekk bak gerikt/terskel for å se hvordan membran ligger.

Det ble konstatert at slukforhøyer var feil montert i alle bad, og lokal utbedring ble iverksatt.  Samtidig ble hvert våtrom sjekket for fukt i gulvet og om membranen var riktig lagt.

For rundt 1,5 millioner ble alle bad sikret mot fremtidige lekkasjer og den normale levetiden på 20 – 25 år ble opprettholdt.

Det var en stor lettelse for et borettslag med mange andre utfordringer.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *