Feil dimensjonering og slurv med installeringen gjør at noen ikke får den varen de har betalt for, sier Enova. (Foto: Enova)

Riktig installering og måling er avgjørende

Enova råder alle som installerer og kjøper luft/vann og væske/vann varmepumper å få med energimålere.

En rapport som ferdigstilles i disse dager av Enova og VVS-foreningen, viser at jobben som blir gjort i forbindelse med installering har avgjørende betydning. Derfor råder Enova alle som kjøper en slik varmepumpe om å sørge for å få med energimålere i en pressemelding.

Kvalitetssikring

– Rapporten bekrefter at varmepumper er en god investering for både boligeiere og samfunnet, så lenge alt blir gjort på riktig måte. Faktisk ser vi eksempel på at utbyttet er enda høyere enn forventet.

– Samtidig ser vi at feil dimensjonering og slurv med installeringen gjør at noen uheldige forbrukere ikke får den varen de har betalt for. Kjøper du en varmepumpe med energimåler, kan du selv sjekke at du får det resultatet er forespeilet og oppdage eventuelle driftsproblemer, sier programsjef for bygg og varme i Enova, Helle H. Grønli.

Fordeler

De fleste nordmenn som har en varmepumpe har en rimelig luft/luft-varmepumpe. De siste årene har imidlertid en del boligeiere investert i mer avanserte modeller som luft/vann eller væske/vann. Fordelen med disse er at de kan dekke større deler av varmebehovet enn en luft/luft-varmepumpe. Siden de kobles på et vannbårent system, kan de også brukes til å varme tappevann.

34CABFB0749A4CC3AFC906F6FA3DB8DA
Ved bruk av varmepumpene får du mer varme igjen enn strømmen som tilføres. (Foto: Enova)

Forenklet sagt kan du forvente å få cirka dobbelt så mye igjen for strømmen du betaler for med en luft/luft-pumpe sammenlignet med om du bruker panelovner, mens du kan få over tre ganger så mye igjen med en væske/vann-varmepumpe.

Effekten av en luft/vann-pumpe ligger normalt et sted imellom.

Undersøkelsen VVS-foreningen har utført i samarbeid med Enova bekrefter imidlertid at denne effekten varierer etter om varmepumpen er dimensjonert og installert riktig.

Stor variasjon

I undersøkelsen er det blitt ettermontert energimålere i 15 eneboliger i Oslo-området. Hensikten har vært å finne ut hvor godt varmepumpene fungerer i praksis – og hva som kjennetegner gode og dårlige varmepumper.

– Vi ser at det faktiske resultatet varierer veldig. Det beste væske/vann-anlegget gir hele fire ganger så mye varme igjen for strømmen som panelovner, mens det samme tallet for det dårligste anlegget er nede på 1,5. For luft/vann-pumpene varierer denne faktoren fra 1,1 til 2,3, sier Grønli.

Det som kjennetegner de dårlige anleggene, er at de ikke er tilpasset boligens behov.

– Både under- og overdimensjonering av varmepumpen gir et dårlig resultat. Vi ser også at det er viktig at resten av anlegget er godt planlagt og tilpasset behovet, forteller Grønli.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *