To 1960- og -70-tallshus å SEOPP til

Energirehabilitering av to boliger fra 1960- og 1970-tallet kan bli gode eksempler for andre i framtida.

De to eneboligene i Oslo og Bergen er valgt ut blant 500 hus som var påmeldt til å være demonstrasjonshus i forskningsprosjektet SEOPP.

Prosjektet skal bidra til ambisiøs energirehabilitering av småhus og at dette rehabiliteringsmarkedet blir en attraktiv arena for profesjonelle aktører i byggenæringen.

 

Tidstypiske boliger

Begge husene er tidstypiske og framstår som originale fra byggeåret, konstaterer SEOPP på egne nettsider.

De har begge behov for oppgradering og tilleggsisolering av både tak, vegger og kjeller. Det er videre behov for å utnytte kjeller eller sokkeletasje bedre i begge husene.

 

 

 

Trenger fleksible løsninger

Familiene har små barn og har behov for fleksible hus som det er godt å vokse opp i.

Huset i Oslo er fra 1965, har to etasjer og kjeller med samlet areal på 150 m².
Huset i Bergen er fra 1978, og har hovedetasje og sokkeletasje på 200 m² til sammen.

Planen framover er å bruke god tid på å utvikle gode, smarte, kostnadseffektive og energieffektive løsninger.

 

Eneboligen på Angelfoss i Bergen er typisk for boliger som ble bygd på 1970-tallet. (Foto: Privat)
Eneboligen på Hjellestad i Bergen er typisk for boliger som ble bygd på 1970-tallet. (Foto: Privat)

 

God planlegging

Byggestart blir tidlig på høsten neste år. Planleggingen skal gjøres sammen med huseierne. Nye løsninger skal utvikles som kan kopieres og være nyttige for andre lignende hus.

 

 

Grundig utvelgelsesprosess

Over 500 meldte interesse for prosjektet. En grundig utvelgelsesprosess er gjennomført i samarbeid med alle partnerne i prosjektet. Fire hus ble befart, og to ble valgt ut i slutten av november. Eierne av demohusene får bistand fra Ratio arkitekter, rabatt på byggevarer fra industripartnerne, bidrag til håndverkertjenester fra Mesterhus, og hjelp til å søke støtte fra Enova og grunnlån fra Husbanken.

SINTEF Byggforsk leder prosjektet.

Les mer om SEOPP – Systematisk energioppgradering av småhus 1960-1990

Les også: 500 boliger vil være enøk-piloter

Kunders enøk-lunkenhet skremmer ikke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.