Tømrerlærlingene Dag Erik Rædergård, Eirik Henriksen Karstad, Tore Aakerli og Robert Georg Sundby viste frem tømrerfaget i Yrkes-NM nylig. (Foto: Byggmesterforbundet)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Regjeringen støtter yrkeskonkurransene

Wordskills har fått 800.000 kroner for å utvikle yrkeskonkurranser som en metode for å skape bedre samarbeid mellom skole og næringsliv.

Dette og 32 andre prosjekter landet rundt får til sammen cirka 15 millioner kroner. Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Viser mulighetene

Yrkeskonkurransene bidrar til å synliggjøre yrkesfagene, og får fram hvor mange spennende jobber man kan få dersom man velger yrkesfag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Før sommeren lyste Utdanningsdirektoratet ut midler som skulle gå til økt samarbeid mellom videregående skoler, skoleeiere og lokalt arbeidsliv. Nesten 100 søknader kom inn.

– Norge trenger flere fagarbeidere. De har bygd det Norge vi kjenner i dag, og vil bygge fremtidens Norge. Derfor ønsker regjeringen at langt flere ungdommer skal velge fagopplæring, ta fagbrev og bli flinke i faget sitt, sier kunnskapsministeren.

WorldskillsNorway vil nå utvikle yrkeskonkurranser som verktøy også i den videregående skole i samarbeid med noen fylkeskommuner og opplæringskontorer. De vil bruke yrkeskonkurransene for å bedre samarbeidet med næringslivet. Målet er å skape flere læreplasser, få flere elever til å gjennomføre den opplæringen de har begynt på, og å få flere unge til å velge yrkesfag.

– Vi er helt avhengige av tett samarbeid med næringslivet for å forberede elevene på den virkeligheten de vil møte ute i arbeidslivet. Yrkeskonkurranser kan være en måte å gjøre dette på, sier Røe Isaksen.

 

Mange gode prosjekter

Midlene fra Udir ble tildelt  slutten av november. 33 prosjekter landet rundt får til sammen cirka 15 millioner kroner. Alle fylker er representert med minimum et prosjekt.

Hele listen over prosjekter finner du her

Her er noen av prosjektene som har fått midler:

I Buskerud samarbeider Lier videregående skole med en rekke lokale bedrifter samt med kommunene Asker, Røyken, Lier og Nedre Eiker. Prosjektet skal blant annet etablere et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv om yrkesveiledning.

I Vestfold samarbeider Vestfold Husflidslag, Vestfold fylkeskommune og Sandefjord videregående skole om å utvikle en modell for hvordan frivillige organisasjoner kan bidra til fagopplæringen.

Akershus fylkeskommune samarbeider med BYGGOPP, Murmesternes forening, Lærling Øst, Opplæringskontoret for tømrerfaget og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

Hovedmålet for prosjektet er å få flere elever til å inngå lærekontrakt innen bygg- og anleggsteknikk, og å styrke samarbeidet mellom skole, opplæringskontorer og arbeidsliv. I Akershus har søkningen til byggfag gått drastisk ned.

Opplæringskontoret for små håndverksfag skal samarbeide med en rekke videregående skoler i fem fylker og med Oslo Kjole- og draktsyerlaug, Oslo Skredderlaug, Norges Kjole- og Draktsyerforbund. Prosjektet handler blant annet om å skape møteplasser for skoler og bedrifter i fem fylker.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *