Arbedistilsynet har registrert en halvering i tallet på omkomne første halvår sammenliknet med samme periode i fjor. Av 14 omkomne jobbet 3 i bygg- og anleggsnæringen. (Illustrasjonsfoto)

Færre arbeidsdødsfall første halvår

Sammenliknet med tidligere år har det skjedd forholdsvis få arbeidsskadedødsfall første halvår i år. 14 personer har omkommet, 3 i bygg- og anleggssektoren. Første halvår i fjor omkom 28 personer.

Alle de omkomne var menn. Fire av de 14 døde var utenlandske statsborgere, to fra Litauen, en fra Polen og en fra Romania.

 

Færre i utsatte yrker

I flere av næringene hvor det tidligere har skjedd flest arbeidsskadedødsfall, har det så langt vært forholdsvis få. Foruten bygg- og anlegg med 3 dødsfall, så gjelder dette også transport og lagring med ett dødsfall og jordbruk, skogbruk og fiske med to. Industrien har hatt tre arbeidsskadedødsfall, og det er forholdsvis mange for den næringen.

 

Trafikkdød

Tre av arbeidsskadedødsfallene er klem/fanget-ulykker, mens to var trafikkulykker. To omkom ved sammenstøt og påkjørsel og to som følge av fall.

Den yngste omkomne var 19 år, den eldste 62, snittalderen var 44 år, heter det i pressemeldingen fra Arbeidstilsynet.

I hele fjor omkom 48 personer, hvorav altså 28 i første halvår. I 2012 omkom 37 personer på jobb, 25 de første seks måneder. I 2011 omkom 17 personer første halvår, totalt 52 personer i løpet av hele året, hvorav 11 arbeidstakere som følge av terrorangrepet 22. juli dette året.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *