Daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen.

Mener Fagrådet for våtrom villeder om oppdateringskurs

Etter at Fagrådet for våtrom (FFV) for noen dager siden gikk ut og lanserte tvungen oppdatering av våtromssertifikat hvert femte år, har Byggmesterforbundet mottatt flere henvendelser, sier daglig leder Frank Ivar Andersen.

Byggmesterforbundet viser i en pressemelding til at arbeider i våtrom er regulert av myndighetene gjennom teknisk forskrift og byggesaksforskrift.

Det presiseres at den sertifisering som er etablert av Fagrådet for våtrom (FFV), utelukkende er en privatrettslig sertifiseringsordning. Det er derfor opp til FFV selv å sette kriterier for sine sertifikater. Utfordringen er at FFV ved denne anledning «henger» dette på kvalifikasjonskravene i plan- og bygningsloven.

Les også: Våtromssertifikat må oppdateres

 

– Direkte feil

– Dette er direkte feil og jeg finner det sterkt beklagelig at FFV skaper et inntrykk overfor aktørene i våtromsmarkedet at FFVs krav om å fornye sertifikater hvert femte år, bunner i myndighetskrav, sier Andersen.

Han viser videre til Byggmesterskolens opplæring i Håndverkerens Våtromsveileder som Byggmesterforbundet tilbyr sammen med Norske Murmestres Landsforening, og understreker for ordens skyld at det ikke foreligger planer om noen form for tvungen resertifisering av dem som gjennomfører disse kursene.

6 kommentarer til “Mener Fagrådet for våtrom villeder om oppdateringskurs

 1. Fagrådets oppfatning er at riktig og oppdatert kunnskap er nøkkelen til riktig jobb første gangen. For å sikre dette samt byggesaksforskriftens krav til nødvendig og relevant fagkompetanse ser vi det som riktig å innføre tidsbegrensning på sertifikatene. Kundene og myndighetene bør være trygge på at fagarbeider med våtroms sertifikat har oppdatert kunnskap. Våtromsnormen ( BVN) er verktøyet som gir løsningene på kravene til våtrom i byggteknisk forskrift.

 2. Det er jo merkelig at ikke journalistene får med seg dette, det er det samme med takstmenn og boligsalgsrapporter. Det skapes et inntrykk at dette er lovpålagt

 3. Generelt krever byggereglene kunnskap innenfor de ulike fagområder og dette er regulert gjennom Byggesaksforskriften. Fagrådet for Våtrom har selvsagt full rett til å endre forutsetningene for sin private sertifikatordning. Når dette begrunnes med myndighetskrav kan ikke det beskrives som annet enn ren eventyrfortelling. Det er den usikkerhet som er skapt på bakgrunn av dette som skaper usikkerhet ute hos bedriftene.
  Leder i FFV Cato Karlsen hevder at Våtromsnormen er verktøyet som gir løsningene på å bygge våtrom som oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift. Jeg anbefaler at han leser seg opp på TEK10. Følger man de detaljerte kravene som der ligger må man være veldig glad i byråkrati for å hevde at man trenger ett parallelt privat regelverk i tillegg til myndighetskravene.

 4. Hvor mange bad har dere sett som tilfredsstiller FFV’s krav til utførelse ?
  Iht FFV kravspek kan det neppe være mange bad som oppfyller kravet !

 5. Det er FFV som stiller krav om pliktig oppdatering, ikke myndighetene.
  Videre skriver vi at dette også vil sikre at de overordnede kvalifikasjonskravene i PBL overholdes. Det er ingen tvil om at myndighetene har krav til oppdatert kompetanse, ref. byggesaksforskriften: §10-1,e) Rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde.
  Å sikre at de som bygger etter Byggebransjens våtromsnorm (BVN) har oppdatert kompetanse er ikke blitt mindre aktuelt etter at vi fikk uavhengig kontroll våtrom, der BVN har fått en posisjon på lik linje med NS og preaksepterte ytelser.

 6. Frank Ivar Andersen har sendt denne kommentaren som teknikken ikke vil publisere på vanlig måte:
  Kan bekrefte at Byggmesterforbundet gjennom Byggmesterskolen driver en betydelig kursvirksomhet, og mye av dette er knyttet til regelverksendringer, tekonologisk utvikling, nye produkter etc. Dette innebærer ikke at vi innenfor myndighetsregulerte områder utvikler paralelle normer/regelverk. Vår oppfatning er at der hvor myndighetene har utviklet detaljerte bestemmelser (herunder krav til våtrom) anser vi vår oppgave å tilby kurs innenfor de bestemmelsene som der gjelder. Myndighetene har heller ikke krav om resertifisering av kompetanse innenfor de godkjenningsområdene som er fastatt i byggesaksforskriften. Det vi får reaksjoner og spørsmål om når Fagrådet endrer premissene i sin private sertifiseringsnorm, er om myndighetene nå har endret sine krav. Mitt svar på det er nei og jeg opprettholder derfor min påstand at Fagrådet når de argumenter for sin nyordning om oppdatering av sertifikat, villeder bedriftene ved å henvise til myndighetene.
  Samtidig er vi minst like opptatt av at det bygges robuste våtrom som Fagrådet og derfor har vi på Byggmesterskolen en betydelig kursaktivitet knyttet til hvordan bygge gode våtrom og regelverket knyttet til TEK10.
  Frank Ivar Andersen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *