Ung mester og takstingeniør: Allsidig hverdag

– Takstingeniører har varierte arbeidsdager med mange forskjellige oppgaver. Boligsalgsrapporten som blir obligatorisk fra neste år, kan gjøre oss takstingeniører enda mer etterspurt, sier Jon August Reiersrud.

Selv om han bare er 30 år, har Reiersrud rukket å ta mesterutdanning i tømrerfaget og takstingeniørutdanning. Sammen er de to utdanningene svært verdifulle, slår han fast.

Jon August Reiersrud eier og driver takstmannsfirmaet Reiersrud Eiendom AS. Firmaet har i dag kontor i Hokksund, og har markedet sitt på strekningen fra Drammen via hjemkommunen til Kongsberg med omegn.

– Jeg takserer hovedsakelig eiendom som skal selges, sier han. Men legger til at takstingeniører kan ha mange andre oppgaver innenfor boligsalg, eierskiftetvister, skade, forsikring og landbruk. – Jeg kan også være byggeleder, byggekontrollør, rådgivende konsulent eller jobbe innen eiendomsforvaltning, sier han.

Kjøkken er blant de rommene som blir grundig sjekket, forteller Reiersrud.
Kjøkken er blant de rommene som blir grundig sjekket, forteller Reiersrud.

Undersøker nøye

– Når jeg takserer boligsalg, undersøker jeg boligen og avdekker eventuelle feil og mangler. Jeg følger en sjekkliste, foretar fuktmålinger og ekstra undersøkelser spesielt på utsatte steder som krypkjellere, loft og vegger under terreng, bad og kjøkken. Noen ganger sender jeg inn prøver av sopp og trevirke til laboratorium, slik at jeg kan gi en mer korrekt beskrivelse av tilstanden og anbefale eventuelt tiltak.

– Etter å ha dannet meg et klart bilde av boligens tilstand, beregner jeg en verditakst. Den skal gjenspeile markedet på det tidspunktet. Beliggenhet, størrelse, standard og tilstand skal også tas i betraktning. Deretter lager jeg en boligsalgsrapport. Hvis jeg bare skal lage en verditakst, er ikke tilstandsvurderingen av boligen så omfattende.

 

Må være ydmyk

– Som takstingeniør mener jeg det er viktig å være ydmyk. Du kan fort gå i den fellen at du kan alt og forstår alt, men da tror jeg du mister faglig utvikling. Du må være åpen for at én løsning ikke nødvendigvis trenger å være den eneste rette. Bildet kan være sammensatt.

– Dette yrket blir det man gjør det til, mener Reiersrud.

– En som er positiv, har interesse for faget og sørger for faglig oppdatering, kommer til å trives!

– Som takstingeniør må en både jobbe ute og inne, forteller Reiersrud.
– Som takstingeniør må en både jobbe ute og inne, forteller Reiersrud.

Inne og ute, mye å gjøre

– Jeg liker at arbeidsdagene varierer, og at jeg kan veksle mellom å være ute og være på kontoret. Jeg liker også at jeg må tilegne meg ny kunnskap, og at det alltid er noe nytt å lære. Det er mange spennende og faglig krevende saker som jeg må jobbe med å forstå og finne svar på. Faglige diskusjoner med kollegaer, setter jeg også pris på. Det ser jo ut til å bli obligatorisk boligsalgsrapport, også kalt tilstandsvurdering, av boliger ved salg. Jeg synes det er positivt at kjøper og selger er klar over boligens tilstand, og at verdien kan settes basert på en grundigere byggteknisk gjennomgang.

– Jeg misliker ikke noe med dette yrket, men det kan til tider bli høyt tempo og arbeidspress. Alle har vel godt av «positivt» press, så lenge en også en klarer koble av til tider, mener Reiersrud.

 

Mange veier til jobben

Reiersrud hadde jobbet som tømrer og med eiendomsutvikling i noen år, da han først tok mester- og så takstingeniørutdanning. Han gikk på NITO takstutdanning der opptakskravet er byggeteknisk utdanning, blant annet mesterbrev i tømrerfaget er et mulig opptakskriterium.

Utdanningen består i et grunnkurs og et hovedkurs i taksering.

 

 

Fakta: Takstutdanning

NITO Takstingeniør er tittelen til en som har gjennomgått takstutdanningen som NITO Takst arrangerer. Utdanningen består av grunnkurs og hovedkurs. Opptakskrav er byggteknisk bakgrunn, blant annet mesterbrev i tømrerfaget.

Neste grunnkurs i taksering arrangeres i august i år, med søknadsfrist midt i juni.

NITO Takst organiserer nå ca. 500 takstingeniører over hele landet. En takstingeniør kan tilby verditaksering innenfor alle typer fast eiendom.

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *