Nord-Østerdal videregående skole ble ”Årets trebyggeri 2013”. (Foto: Hedmark fylkeskommune)

Årets trebyggeri 2013 i Østerdalen

Nord-Østerdal videregående skole ble ”Årets trebyggeri 2013”. Prosjektet har en helstøpt karakter og nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført med mange kvaliteter. Prisen ble delt ut på Byggedagene 2. april.

Motto i arkitektkonkurransen var ”Tuntre”. På tomten sto et stort tuntre mellom de eksisterende skolebygningene. Tuntreet er erstattet av et nytt ”arkitektonisk tuntre”. Limtresøyler, sentralt plassert i ”tunet” på skolen, bærer takkonstruksjonen av limtredragere.

Se flere bilder av bygget på nettsidene til Longva arkitekter

Helstøpt

Prosjektet har en helstøpt karakter og nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført og med mange kvaliteter. Trebruken er enkel og lesbar samtidig som den er variert og innovativ. Den utvendige bruken av tre er gjort på en måte som fremstår som varig og forutsigbar.

Treteknisk og Trefokus har tatt initiativ til prisen og gjennomfører dette i nært samarbeid med Byggeindustrien/bygg.no og Norske Arkitekts Landsforbund. Blant en stor mengde forslag har juryen gått gjennom og bedømt 16. Juryen har festet seg spesielt ved 3 prosjekter: Nord-Østerdal videregående skole, Galleri Adde Zetterquist og Søreide skole.

Nord-Østerdal videregående skole ligger i skog- og trefylket Hedmark og fylkeskommunen la fra starten av prosjektet vekt på at dette skulle komme klart fram i bygget. Bruk av tre ble derfor lagt til grunn i arkitektkonkurransen og man fikk mange gode ”treforslag”, med prosjektet til Longva Arkitekter som vinnerforslag. Det er entreprenørselskapet Hent som har hatt hovedentreprisen, mens Splitkon har levert og montert egne produkter. Utvendige tømrerarbeider er utført av Støholen Entreprenør AS og innvendige tømrerarbeider av Østlandske Gipsmontasje AS.

Prosjektet kjennetegnes ved omfattende trebruk med fokus på variert bruk av tre, innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet, økonomisk og materialmessig effektive løsninger o robuste løsninger i forhold til bruk og levetid.

 

Tre av mange slag

Yttertaket er av massivtrekonstruksjon, det samme gjelder gangbroer og hovedtrappen som henger i stålstag fra taket. Trekonstruksjonene i sentralrommet er de viktigste arkitektoniske elementene i skolen. Sentralrommet er selve ”navet” i skolen, og gangbroene og trappene forbinder alle avdelinger sammen. Den frittstående bølgeformede boksen har en akustisk kledning av kraftige trespiler. Veggene i tunet er kledd med hvitlaserte plater av bjørkefiner. Det lyse treet står i kontrast til den mørke fasaden.

Alle vegger i korridorer, grupperom og elevsoner er kledd med samme bjørkefinerplater. Slik får fellesområdene attraktive og robuste overflater.

Utvendig er det benyttet trekledning som fasademateriale. Kledningen er satt sammen av liggende weather-boards og stående lektepanel i kraftig dimensjoner.

Det frittstående auditoriet ved inngang er konstruert av massivtre. Terrassen og utvendig amfi foran kantinen, er oppført av ubehandlet lerk på gulv, vegg og himling. Himlinger er gjennomgående av treulitt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.