BNL-Direktør Audun Lågøyr vil ha likhet for loven også når det gjelder ordfører Fabian Stangs kjøp av håndverkertjenester uten å ha det formelle i orden.

Uenige om ROT-fradrag

Byggenæringens Landsforening vil ha fortgang i innføringen av ROT-fradrag, men Fellesforbundet vil avvente regjeringens utredning om fradraget, som ble varslet i plattformen den blåblå regjeringen er tuftet på.

I Sverige er det huseierne i de rikeste kommune som får de største fradragene går det fram av statistikken som Byggmesteren presenterte på sine nettsider i desember. Mange jukser også med ROT-fradraget, og rett før årsskiftet ble kontrollrutinene foreslått innskjerpet.

 

Ideologiske skylapper

BNLs Audun Lågøyr mener et ROT-fradrag gir fordeler til både næringsliv og arbeidsliv.

– Vi mener at utfordringene med svart arbeid og svart økonomi er en av de største truslene for velferdsstaten. Det handler ikke bare om skatteinntekter, men også om god HMS og rettigheter for arbeidstakere og om å sikre lærlingordningen, sier Lågøyr til Klassekampen.

Når Fellesforbundet stiller seg skeptisk til ordningen, så mener Lågøyr at det skyldes ideologiske skylapper mot skattefradrag.

 

15 milliarder skattekroner

Halvor Langseth i Fellesforbundet mener det er fornuftig å vente på regjeringens utredning om ROT-fradraget før man innfører en ordning som kan koste 15 milliarder skattekroner.
Halvor Langseth i Fellesforbundet mener det er fornuftig å vente på regjeringens utredning om ROT-fradraget før man innfører en ordning som kan koste 15 milliarder skattekroner.

– Kritisk tenkning om bruk av 15 milliarder skattekroner er ikke å ha ”ideologiske skylapper” parerer Fellesforbundets Halvor Langseth og Jonas Bals i et motinnlegg i samme avis. De minner om at ROT-fradraget ble innført i Sverige for å stimulere økonomien i nedgangstider, mens den norske debatten har handlet om kamp mot svart arbeid. De viser til erfaringer fra Sverige, der mye tyder på at den økonomiske kriminaliteten har tilpasset seg og funnet nye måter å omgå regelverket på.

Skatteundragelsesutvalget her i landet pekte i 2009 på at ROT-fradraget kunne påføre staten et stort provenytap ettersom fradraget også ville omfatte dem som allerede kjøper tjenester hvitt.

 

Stopp i ett år?

Hvor lang tid regjeringen vil bruke på å utrede spørsmålet om ROT-fradrag er uklart, men Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten, tror ordningen vil være på plass i Norge allerede om ett år.

Hva et slikt signal vil bety for rehabiliteringsmarkedet fram til innføringen av fradragsmuligheten, er vanskelig å forutsi. Kan boligeiere få trukket fra halvparten av arbeidskostnadene ved oppussingen av eget hjem, slik ordningen er i Sverige, så er det flere som sikkert kan tenke seg å utsette arbeidet inntil fradragsordningen er på plass. Slik kan det bli stille i rehabiliteringsmarkedet framover om ikke regjeringen velger å framskynde sin avgjørelse.

Tidligere har Høyre vært mot fradraget, mens FrP har vært for. Venstre har allerede fått gjennomslag for en variant med skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet, men når den kommer på plass er også uklart.

 

Borg strammer inn

Svenske huseiere fikk en skattereduksjon på 14,1 milliarder svenske kroner for ROT-arbeider i fjor, en liten nedgang fra året før. RUT-fradraget, for tjenester i hjemmet, økte noe og endte på vel 2,4 milliarder kroner. Svensk media har imidlertid avslørt mange tilfeller av juks med disse fradragsmulighetene, og nå vil finansminister Anders Borg gi Skatteverket bedre kontrollmuligheter.

– Avdragene har økt sysselsettingen og aktiviteten samtidig som de har minsket svararbeidet og bidratt til å minske aksepten for svart arbeid. Det er derfor viktig å trygge disse reformene. De aktuelle forslagene innebærer at vi skjerper Skatteverkets kontrollverktøy ytterligere, sa finansminister Anders Borg i en pressemelding før jul.

Blant forslagene er kun elektronisk krav om utbetaling, og kun til en konto som tilhører den utførende. Dessuten kan det bli krav om garantistillelse, slik at pengene kan trekkes tilbake om utbetalingen ikke er korrekt. Hele forslaget til endringene av den såkalte fakturamodellen er på vel 30 sider, og er nå på høring i Sverige.

 

 

En kommentar til “Uenige om ROT-fradrag

  1. Unødvendig og krangle om dette. BNL har rett i at en ROT-orning er bra for næringslivet og de ansatte. Samtidig viser erfaringene fra Sverige at det er problemstillinger knyttet til dette som krever sin avklaring. Innføres ROT må det være som en robust ordning som ikke gir grunnlag for nye former for juks og som også tåler politiske skifter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *