Arvid Søgaard har stor tro på og mye godt å si om vekslingsmodellen som utdanningsmodell for tømrere, men var skeptisk til at Oslo allerede det andre året drar kraftig ned på ressursbruken slik at tilbudet blir svekket.

Vekslet ned i Oslo

Etter å ha kjørt vekslingsmodellen på høygir første året, så vekslet undervisningsetaten ned da andreårskullet begynte i høst. Det fortalte en noe skuffet Arvid Søgaard ved opplæringskontoret i Oslo på Byggmesterforbundets Formannskonferanse i Kragerø før helga.

Færre timer, færre lærerkrefter og færre elever som hadde mulighet til å søke seg til vekslingsmodellen, var den nye realiteten man hadde å forholde seg til.

 

Kun Kubenelever

Hverdagen kom brått på elevene som fikk lov til å begynne på den nye, storslåtte videregående skolen Kuben kompetansesenter, innviet i høst. Søgaard fortalte om de strålende resultatene fra førsteårskullet, med veldig fornøyde elever og lærere, ingen disiplinærproblemer og godt samarbeid med bedriftene. Så hadde budsjettsituasjonen ført til en mindre satsing på årets elever.

– Man har gått fra to til en lærer i verkstedet. Derfor tas norsk og matematikk i klasserom. Fag som matematikken og engelsk blir mindre yrkesrettet. Første året hadde vekslingselevene normalarbeidsuke på skolen, men nå er man tilbake til et timetall som en vanlig skoleuke. Det var heller ikke mulig for elever fra andre byggfagklasser i Oslo å søke vekslingsmodellen, slik de kunne første året. Kun Kubens 65 byggfagelever kunne søke på de 12 plassene, og dermed er ikke klassen så sterk faglig.

 

Fornøyde i Bergen

– Å komme tidlig ut i bedrift er en stor inspirasjon for elevene, fortalte Inge Bauge ved opplæringskontoret i Bergen, som startet forsøket med vekslingsmodellen nå i høst. – Allerede etter tre uker fikk elevene prøve seg i bedriftene, og det var helt andre elever som tilbake til skolen, med stjerner i øynene. Bedriftene var også veldig fornøyd, fortalte Bauge.

Bergen hadde satset mye, og ville beholde 0+4-modellen framfor 1+3, da det ville bety at man mistet enfagligheten, som er en stor fordel. Til vekslingsmodellen i Bergen kunne elever fra hele fylkes søke.

 

Koster mer

Første årskullet i Oslo viste at vekslingsmodellen koster noe mer å gjennomføre enn ordinær 2+2-modell. Likevel er det det BNL og Byggmesterforbundet, går inn for.

– Dette koster penger, men ingen snakker om kostnadene for dem som faller fra og havner på Nav, fant Frank Ivar Andersen det nødvendig å minne om. Han er daglig leder i Norges Byggmesterforbund og spurte retorisk hvorfor medlemsbedriftene skal ta ansvaret med opplæringen, når de samme bedriftene ikke får jobber for det offentlige i konkurranse med useriøse bedrifter som ikke har lærlinger.

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen