For liten støtte til stort sparepotensial

Av Enovas støttemidler på over 8 milliarder kroner det siste tiåret, gikk fattige to prosent til husholdninger. For at det store energipotensialet i eldre bebyggelse skal realiseres, må dette endres.

Det påpeker Jon Karlsen, administrerende direktør I isolasjonsprodusenten Glava.

I et foredrag på Boligkonferansen i forrige uke, viste han det enorme potensialet for energisparing som ligger i boligmassen fra 1970-åra og oppover.

Omtrent 1.5 millioner eksisterende boliger her i landet er på gjennomsnittlig 100 kvadratmeter og bruker i gjennomsnitt 200 kWh/kvm. Totalt blir dette 30.000 GWh. Om disse boligene får redusert sitt forbruk med 20 prosent, vil det alene representere 6.000 GWh, og innsparingen tilsvarer produksjonen fra 2.400 vindmøller

Til sammenligning sparer samfunnet 105 GWh årlig om alle nye hus (ca. 30.000 i året) bygges med passivhusstandard i stedet for dagens forskriftskrav.

 

Dyrt å nå passivhus

Karlsen viste videre til Enovas støtteordninger som har vært snaut 100.000 kroner for boligeiere som energirehabiliterer til passivhusstandard.

Men denne støtten står ikke i forhold til kostnadene som er nødvendig for å oppgradere huset til en sånn standard, påpekte han.

Beregninger som er gjort av SINTEF og Multiconsult for Direktoratet for byggkvalitet, viser at boligeier må ut med over 1,5 millioner kroner for å komme opp på passivhusnivå.

– Ikke mange vil sette i gang en så omfattende energirehabilitering med så lav støtte. Det må kraftigere virkemidler til, poengterte han.

 

God start

Glava-sjefen berømmet likevel Enovas nylig lanserte støtteordninger. Særlig mente han 5.000 kroner i støtte til energirådgivning vil være verdifullt fordi kundene da vil kunne se ulike mulige tiltak i sammenheng.

Han mente energieffektivisering kan være en god forretningsmulighet for mange i næringen, men at tiltak helst må settes i gang om det likevel er behov for oppgradere deler av huset. Det kan eksempelvis være aktuelt å etterisolere om man likevel må skifte kledning eller å legge inne solfangere i taket om det likevel skal skiftes.

Karlsen oppfordret virksomheter i næringen til å forberede tilvalgspakker med slike tiltak til både eksisterende og nye boliger.

 

Utvikler nye produkter

Isolasjonsprodusenten Glava har fordel av økt bruk av isolasjon, men har ikke noe ønske om at framtidas boligvegger skal være 50 cm tykke, forsikret Jon Karlsen.

Han fortalte at selskapet jobber med utvikling av bedre isolasjonskvaliteter, og viste til den nye standarden med lambdaverdi på 35. Videre arbeides det med aerogeler og vakuumpaneler som alternative produkter for framtida.

Les også: Bytt ut oljefyr og få støtte

Enova: Over Tek 10-nivå

BNL: Et lite skritt i riktig retning

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *