Ola Borten Moe etterlyser alternativer til sårbare løsninger som dampsperre og balansert ventilasjon i våre bygg. Et alternativ kan være halmhus, som dette skal bli, under oppføring på Nesodden i fjor sommer.

Ønsker funksjonskrav for bygg

Olje- og energiminister Ola Borten Moe utelukker ikke at neste generasjons byggeforskrifter i større grad vil være utformet som funksjonskrav.
– Målet er å redusere energiforbruket, ikke å bygge tjukkest mulig vegger, sier Borten Moe.

Det var ved åpningen av Enovas årlige konferanse i Trondheim i går at ministeren luftet sine tanker om framtidas byggeforskrifter, og bekymring for at dagens løsninger med damptette hus og balansert ventilasjon kanskje ikke var den optimale løsningen for alle.

 

Vil ha mer mangfold

– Tida er moden for en debatt om hvordan vi når målene vi har satt oss, mente Borten Moe. – Jeg er opptatt av at fremtidens bygg skal være energieffektive. Jeg er likevel bekymret for at vi beveger oss mot et system som gir lite rom for ulike valg og løsninger for eksempel knyttet til byggematerialer og byggemåter. Jeg er redd for at vi gir for lite plass til innovasjon og mangfold.

Ministeren trakk fram bruk av dampsperre sårbare for hull og nødvendigheten av avanserte ventilasjonssystemer, som må driftes riktig. Her lå det farer for fuktskader og påfølgende helseproblemer for beboerne. Borten Moe spurte seg om det er denne type bygg vi ønsker oss i framtiden.

 

Andre varmeløsninger

Ministeren grep også fatt i begreper i Tek-10 som nettoenergibehov og U-verdikrav til bygningskropper.

– I mine øyne bør vi i større grad utnytte fleksibiliteten som ligger i forskriften, sa Borten Moe og etterlyste mer bruk av funksjonskrav. Han ville ta lærdom fra andre land.

– Jeg vet at andre land også har strenge krav til energibruk i bygg, men de har gjerne valgt andre løsninger enn oss. Kanskje velger man isolasjonsmaterialer som kan absorbere, lagre og frigi fukt, trevegger som er mindre tette og varmeløsninger i form av solfangere, geotermisk varme eller annet.

Ola Borten Moe trodde Enova kunne spille en viktig rolle ved å stimulere til forbildeprosjekter og bygge kunnskap og kompetanse i næringen.

Les hele innlegget til statsråd Ola Borten Moe på departementets nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *