Blåseisolering i nye hus

Blåseisolasjon er hittil mest brukt ved ettersiolering. Tidsbesparelse er ett av flere gode argumenter for å bruke den i nye hus.

Det hevder Frode Næss som driver Isoenergi Midt-Norge og Lundamo Byggservice i Sør-Trøndelag. Det halvt år gamle Isoenergi Midt-Norge  er nå godt i gang med å blåse inn isolasjon i flere rekkehus og eneboliger i Sjøhaven, en ny bydel ved Grilstad i Trondheim.

 

Tre gode grunner

– Dere i Primahus fortjener honnør for viljen til å prøve et nytt produkt og en ny tjeneste, sier Frode Næss til Øystein Hovdal.

Anleggsformann for denne utbyggingen til Primahus, Øystein Hovdal, legger vekt på tre forhold som fikk dem til å velge isolasjonsløsningen her: Det gjelder tidsbesparelse, enklere logistikk og mindre kapp og avfall.

Han sier det kan bli aktuelt å velge slik isolering også i kommende prosjekter, selv om avgjørelse ennå ikke er tatt.
– På grunn av forsinket oppstart for grunnarbeidene her, måtte vi se etter muligheter til å spare tid i byggeprosessen, forklarer han.
– Blåsesiolering sparer oss for mye tid, og løsningen står godt sammenlignet med en tradisjonell isolasjon.

 

Sparer isoleringsjobben

Hovdal forklarer at blåseisolering foruten å frita dem for jobben med å isolere, gir tømrerne anledning til å gå videre med innervegger og nedlekting, og elektrikerne kan legge inn sine rør mens man venter på at konstruksjonene tørker ut. Så kan isoleringen blåses inn. Verken elektrikerrør eller nedlekting i himling kommer i veien slik de ville gjort om det skulle isoleres med plater av en fast størrelse.

Frode Næss i Isoenergi Midt-Norge legger til at alle fag kan gjøre ferdig sin del av jobben i uisolert konstruksjon, og at det gir mange fordeler.

 

Godkjenning avgjør

– Er du ikke redd for reklamasjoner om glassulla synker og skaper hull i isolasjonssjiktet?
– Det er jo en vanlig grunn til bekymring, men siden produktet har godkjenning fra SINTEF Byggforsk, er vi sikre på at det holder mål, sier Hovdal.
– Det vi har sett så langt i ni enheter, ser også veldig bra ut. Blåseisolasjonen fyller bedre der det er trangt rundt rør og dragere.

Hovdal har ennå ikke regnet på kostnadene ved denne løsningen. Han mener det i tilfelle må tas i betraktning at det er en trang byggeplass med liten plass til å oppbevare isolasjonsmatter, og at det ikke blir avkapp som må kjøres vekk.

 

Alt i en bil

Frode Næss i Isoenergi Midt-Norge trekker også  fram gunstig logistikk som en fordel ved denne måten å isolere på.

All isolasjon og alt utstyr kommer i en lastebil når innblåsingen skal gjøres.

Firmaet har med seg all isolasjonen i bilen som de bruker ved blåsearbeidene. Én bil er nok til isolering av ett hus.

Det blir ikke kapp og svinn. Plastsekkene som isolasjonsulla fraktes i, er det eneste som leveres som avfall etter endt jobb.
Isolasjonsjobben går også raskt. Ett hus er gjort av to mann i løpet av en arbeidsdag.

 

Kontrollerer innblåsningen

– Innblåsing møter skepsis fordi det er vanskelig å være sikker på at alle hulrom blir fylt?
– Ja, men vi har god kontroll på det. Vi måler hvor mange kubikk som går inn, og foretar kontroll om det er tvil, sier Næss.
– Varmeverdien i denne isolasjonen er svært god, den tilsvarer andre merkers ekstremkvaliteter, fortsetter han.

Isolasjonen fra Knauf Insulation, som heter Perimeter pluss , har godkjenning for synk fra SINTEF Byggforsk.
– Løsningen er basert på en patentert filt som Knauf har utviklet. Den festes med stiftepistol på veggen før blåsing, og kan fjernes etterpå fordi isolasjonen står fast. De fleste velger likevel å legge diffusjonsperren direkte på filten, forteller Næss.
Næss oppfordrer de som er ukjente med produktet å gjøre som Primahus, å få gjennomført en prøveblåsningen på et hus for å se hvordan det arter seg.

Nytt bein å stå på

Glassulla skal bli godt pakket, og ifølge SINTEF Byggforsk tekniske godkjenning, får den ikke setninger når innblåsingen er riktig gjort.

For Frode Næss og Lundamo Byggservice er blåseisoleringen et nytt bein å stå på. Nå vil han skaffe seg erfaring og være sikker på å gjøre jobben riktig før han engasjerer eller ansetter andre til denne typen arbeid.
Han sier han har fått god hjelp i oppstarten av Børre Finsrud og Pål Wassend ved Isoenergis hovedkontor i Vikersund. Sammen ser de for seg at markedet etter hvert kan bli landsdekkende.

Lundamo Byggservice er åtte år gammelt og har Næss og en annen fast ansatt. De leier inn håndverkere ved behov.

 

«Vil ikke få setninger»

I SINTEF Byggforsks godkjenning heter det blant annet om blåseisolasjonen fra Knauf Insulation:
«Isolasjonen vil ikke få setninger når den blåses inn i lukkede hulrom ved foreskrevet densitet og helningsvinkel.»

«Før blåsing utføres må det foretas beregning av totalt innblåsningsvolum, evt. areal for utblåst glassull. Det må føres kontroll med totalt antall kilo som benyttes ved blåsingen, slik at gjennomsnittlig densitet kan beregnes når isoleringen er ferdig utført.»

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *