Vannskadene kommer med sprengkulda

Nå melder meteorologene at den store kuldebølgen er i anmarsj. Frosne vannrør er et stort problem hver eneste vinter, men det finns flere måter å forhindre frostskader.

En eventuell isdannelse i rørene vil forårsake stopp i vannforsyningen og dessuten mulighet for frostsprengning og rørbrudd.

 

Størst risiko i hytter

Utfordringene er ulike for helårsboliger og hytter, og risikoen for frostsprengning er kanskje aller størst på hytter som står ubrukte flere uker i strekk. Tall fra Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) viser at kravene etter vannskader på norske hytter i 2010 kostet forsikringsselskapene over 300 millioner kroner.

Mange hytteeiere velger å spare strøm ved knapt å ha varme på når de ikke bruker stedet, noe som kan bli skjebnesvangert. Tallene fra FNO forteller at det var mer enn 7 400 innmeldte skader i 2010. Isolering av vannrørene kan være det som sikrer fortsatt helgekos på hytta.

 

Isoler rørene

Rørisolasjon vil forsinke tiden det tar før temperaturen i røret er så lav at det fryser. Ved lav eller ingen sirkulasjon i rør bør det også vurderes selvregulerende varmekabel for frostsikring.

Termisk isolering, som dette dreier seg om, handler om å begrense varmetapet mellom vannet i røret og omgivelsene. Det er dette som kan hindre at vannet fryser. Men begrensning av varmetapet er også energibesparende og vil til syvende og sist vise seg på strømregningen.

 

Her er åtte gode råd for å hindre frost i rør:

1. Isoler rørene i din bolig med mineralull eller cellegummi rørisolasjon. Kontakt din rørlegger for isolering og rett isolasjonstykkelse.

2. Benytt selvregulerende frostsikker varmekabel for vannrør uten gjennomstrømning som er mest utsatt for frost. Hvis man må plassere ledningene i konstruksjoner som er utsatt for frost, skal ledningene frostsikres med kabel og isolering. Temperaturer i boligareal bør være minst 10 grader, og i kjeller over 3 grader.

3. Steng lufteventiler og vinduer. Kald trekk fra lufteventiler, vinduer eller utette vegger kan medføre frost lokalt, selv om resten av rommet eller konstruksjonen har varmegrader.

4.Unngå vannrør i innestengte hulrom mot yttervegg og gulv. Rørene kan fryse hvis konstruksjonen er dårlig isolert eller har dårlig vindsperre. Unngå å plassere ledninger i avstengte hulrom inntil dårlig isolert yttervegg, da dette medfører frostfare (Slike hulrom oppstår ved innkledning av rør, ved innmuring av badekar, osv).

5. Unngå å legge vann- og avløpsledninger i kaldt kryperom, kalde vegger, gulv og tak.

6. Frostsikring av utvendige ledninger med isolasjonsplater av ekstrudert polystyren (lukkede celler). Disse må beregnes med utgangspunkt i lokale frostmengder, varmetilførsel og isolerende sjikt (masser, snø, isolasjon m.m.) Midlertidig frostsikring av utsatte rør og konstruksjoner kan også gjøres med vintermatter.

7. Reiser man lenge bort, bør hovedstoppekrana stenges og fylle frostvæske i vannlåser og sluk . Ved å fylle frostvæske i vannlåser og sluk hindres frostsprengning og fordampning. Tomme vannlåser medfører at kloakkgass fra avløpet siver inn i huset.

8. Stenge av og tømme vannledninger som er utsatt for frost (hageledninger osv.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *