(Illustrasjonsfoto: Dag Solberg)

Rimelig fagutdanning

Staten får tilbake 70 prosent i form av skatter og avgifter av det samlede tilskuddet den gir for lærlinger under utdanning. Slik koster det staten under halvparten å utdanne en lærling over to år sammenliknet med hva en elev på allmennfag koster det tredje året.

Det er avisa Klassekampen som har regna ut både pluss- og minussidene for lærlingen og satt de opp mot utgiftene for tredje året på allmennfag.

 

Skatter og avgifter

Tilskuddet for en lærling utgjør normalt 109.200 kroner for to år. Med et ekstratilskudd de siste to år på 9.600 kroner kommer summen opp i totalt 118.800 kroner pr. lærling. Der det er opplæringskontorer som organiserer lærlingordningen, beholder dette deler av tilskuddet.

For staten er det også en inntektsside. Lærlingen betaler 15.700 kroner i skatt av lønna på rundt 300.000 kroner han får i løpet av læretida på to år. I tillegg kommer folketrygdavgift med 23.400 kroner. Dessuten betaler byggmesterbedriften arbeidsgiveravgift på 42.300 kroner. Totalt utgjør dette 80.400 kroner, eller nær 70 prosent av lærlingtilskuddet.

Netto kostnad for en lærlingplass blir dermed 38.400 kroner. Til sammenlikning betaler staten opptil 85.000 kroner for hver allmennfagelev i tredje klasse.

 

Etterslep

NHO spurte en rekke lærebedrifter i 2009 om de ville ha økt lærlingtilskudd eller redusert arbeidsgiveravgift, og 81 prosent foretrakk økt tilskudd. Over tid har tilskuddet som opprinnelig skulle tilsvare kostnaden ved å ha en elev ett år i skolen, blitt hengende etter.

– Etterslepet er nå 25.000 kroner og vi holder ekstratilskuddet utenfor. Det har vært en kampsak i NHO i mange år å få lærlingtilskuddet opp på nivå med hva eleven koster på skolen, sier kompetansedirektør Are Turmo i NHO.

Han ønsker at arbeidsgiveravgiften skal refunderes for lærlinger som består svenneprøven, i tillegg til å heve lærlingtilskuddet til samme nivå som det koster å ha eleven i skole.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *