Flere unge trenger hjelp til bolig

Det er ikke bare vanskeligstilte ungdommer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig, mener NBBL som vil at tilskudd til utleieboliger må gjelde all ungdom, og utvides med 100 millioner kroner.

– Regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets anmodning om å legge til rette for tilskudd til bygging av ungdomsboliger. I forbindelse med budsjettbehandlingen ber vi nå Kommunalkomiteen om å purre opp regjeringen på dette punktet, sier adm. direktør Thor Eek i NBBL i en pressemelding.
Norske boligbyggelag tar det opp i sine synspunkter på statsbudsjettet.

NBBL ber bl.a. Kommunalkomitéen gjenta fjorårets enstemmige anmodning overfor regjeringen om at tilskudd til bygging av utleieboliger utvides til å omfatte utleieboliger for ungdom generelt. I dag gir Husbanken bare tilskudd til bygging av kommunale utleieboliger for vanskeligstilt ungdom. NBBL foreslår også å øke denne tilskuddsposten med 100 mill. kr.
– Det er ønskelig at det ikke bare er vanskeligstilte og bostedsløse som skal fanges opp i denne ordningen, men også ungdom generelt, sier adm. direktør Thor Eek i NBBL.

Mer lån til nybygging

I NBBLs innspill til regjeringens forslag til budsjett for 2012, står også NBBL hardt på at Husbankens utlånsmidler må økes. Regjeringen foreslår en total låneramme på 15 mrd. kr, som er 5 mrd. mindre enn årets ramme.
– Årets ramme på 20 mrd. kroner er allerede brukt opp – ikke minst fordi man har gitt mye av lånemidlene til Startlån for ungdom. Dette er en prioritering NBBL har forståelse for, men det gir mindre penger til nybygging – som ikke minst regjeringspartiene så sent som i valgkampen var opptatt av at Husbanken måtte få mer av. En reduksjon av lånerammen står derfor i kontrast til tidligere signaler og innebærer dessuten at regjeringen lar være å bidra til en hardt tiltrengt øking i byggingen av nye boliger med gode kvaliteter til en fornuftig pris, påpeker adm. direktør Thor Eek i NBBL.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *