Foto: Bjørn H. Stuedal

Få innsigelser i strandsonen

Strandsonen er sjelden grunnen til at fylkesmannen kommer med innsigelser mot kommunale arealplaner, påpeker miljøvernminister Erik Solheim.

I Stortingets spørretime svarte han nylig på et skriftlig spørsmål fra Torkil Åmland (FrP) om fylkesmannen i Hordalands innsigelser til reguleringsplaner i strandsonen.
Med et eksempel fra Fjell kommune i Hordaland, spurte Åmland om fylkesmannens henvisning til «det nasjonale strandsonevernet» er tilstrekkelig hjemmel for å komme med innsigelse til en privat reguleringsplan.
Solheim viste til at denne saken ennå ikke er avgjort, og ville ikke kommentere den.

10 og 14 prosent

Han sa imidlertid at tall fra Kostra (rapportering fra kommune og stat), viser at hensynet til strandsonen var brukt som begrunnelse i 10 prosent av innsigelsene til kommunale arealplaner i 2008.
Av ca. 50 plansaker som ble behandler i Miljøverndepartementet i fjor, var strandsonen bare innsigelsesgrunn i 14 prosent av sakene.

Tidligere saker på www.byggmesteren.as

Ordfører bygde ulovlig på stranda

Tungrodd i strandsonen

Fengsel for strandsonebygging

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.