Energimerking utsettes et halvt år

Innføringen av obligatorisk energimerkingen av boliger og yrkesbygg fra årsskiftet, er utsatt til 1. juli. Det er olje- og energiminister Terje Riis-Johansen som i siste liten har fått betenkligheter etter at nye momenter har kommet opp, uten at han går nærmere inn på dem i pressemeldingen fra departementet.

Energimerkeordningen er blitt kraftig kritisert fra faglig hold fordi den overlater hele merkingen til den enkelte boligeier og kan utføres ved bruk av et enkelt registreringssystem på internett. Bygningskyndige mener dette gir merkingen liten troverdighet, og forsøk flere har gjort viser da også svært så tilfeldige utslag.

Biobrensel dårlig ut
Boligprodusentenes forening har advart mot innføringen av energimerkeordningen og vist til at den vil slå dårlig ut ved bruk av biobrensel og fjernvarme. Foreningen har brukt Norbohuset Auriga som eksempel. Det havner helt nede i klasse D med biopelletsanlegg, men i klasse B med varmepumpe og klasse C med fjernvarme. Det skriver bygg.no på sine nettsider.
Også næringsbygg har kommet dårlig ut i energimerkingen til tross for bruk av biobrensel og fjernvarme.

Fra A til G
Resultatet av energimerkingen vil munne ut i en karakter der A er best og G dårligst. Teknsisk Ukeblad skriver at et nytt bygg som tilfredsstiller dagens krav i byggeforskriftene vil få karakter C. Her er kravet til levert energi 158 kWh/m2 for småhus og 168 kWh/m2 for kontorbygg. Lavenergi og passivhus bygd etter strengere regler får karakteren B. Bare småhus med levert energi på 79 kWh/m2 eller lavere og kontorbygg med inntil 84 kWh/m2 vil kunne oppnå karakteren A. Det er meningen at disse grensene skal justeres fortløpende ettersom de tekniske forskriftene vil skjerpes i framtida.

Kan teste selv fra årsskiftet
Selv om den obligatoriske energimerkingen nå utsettes et halvt år, så kan alle boligeiere fra årsskiftet gå inn på energimerking.no og selv fylle ut informasjon om egen bolig og så se hvilken energiklasse den havner i. Etter 1. juli neste år skal slik energimerking foreligge ved kjøp og salg av boliger. For yrkesbygg er det en overgangsperiode fram til 1. januar 2012.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *