Vil bekjempe sosial dumping

Regjeringen varsler at de vil skjerpe kampen mot sosial dumping.
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen gikk i går ut i VG og slo fast at den sosiale dumpingen som bl.a. rammer polske bygningsarbeidere er uakseptabel, og truer vår samfunnsmodell.

Hanssen hevder at den kampen regjeringen setter igang ikke ville skjedd under en borgerlig regjering. Høyre og FrP har i Stortinget stemt imot de nye tiltakene.
– Regjeringa har siden den tiltrådte høsten 2005 arbeidet systematisk med å få på plass effektive tiltak mot sosial dumping. Særlig har Arbeidstilsynet blitt styrket. Denne våren kommer en rekke nye tiltak, blant annet innsynsrett for tillitsvalgte og skjerpet ansvar for kommuner og fylkeskommuner. Tiltakene har effekt. Både Arbeidstilsynet og byggebransjen melder om bedringer. Det betyr ikke at skrekkhistoriene nå vil forsvinne. Økt oppmerksomhet og nye effektive tiltak vil i første omgang snarere føre til at flere eksempler blir avdekket.
– Den norske samfunnsmodellen er blant annet bygd på et trygt og likeverdig arbeidsliv. Dette har gitt oss velferdssamfunnet, en høy grad av sosial likhet og et land som av FN er kåret til verdens beste land å bo i flere år på rad. Derfor et det så viktig å verne om de viktigste ingrediensene i denne vellykkede modellen. Derfor slår denne regjeringa hardt ned på en hver form for sosial dumping., skriver statsråd Hanssen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *