Bruddet et faktum

Uenighet om både AFP og de økonomiske rammene for lønnsoppgjøret førte i formiddag til at det ble brudd i forhandlingene mellom LO og NHO.
– Det er lagt føringer i pensjonsforliket i Stortinget som gjør spørsmålet om AFP ekstra vanskelig. På grunn av kompleksiteten i oppgjøret hadde vi forventet at det kom til å ende med mekling, sier NHO-leder Finn Bergesen jr. til FriFagbevegelse.no.

Oppgjøret går nå til Riksmeklingsmannen, som starter mekling 25. mars. Det er varslet plassoppsigelse for 170.000 arbeidstakere i LO/NHO-området, samt for ytterligere 30.000 andre organiserte.

Stor avstand
– Det har ikke vært noen vilje til å diskutere de store tingene, AFP, generelle tillegg og lavlønnstillegg. Avstanden er for stor, sier LO-leder Roar Flåthen. – Det går en grense for hvor mye tid vi vil bruke når det ikke finnes noen vilje til bevegelse, sier han.

AFP i bakkanal
Dagsavisen skriver i dag at det skal finnes en ”bakkanal” der både statsminister Jens Stoltenberg og arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen har vært svært aktive og hatt flere møter med partene. Det er faren for en storstreik året før et valgår som gjør at regjeringen gjerne ser at det blir en løsning på AFP-striden som også LO kan være fornøyd med.
Forbundsleder Per Østvold i Transportarbeiderforbundet har sagt at det nå er payback-tid for Stoltenberg etter at LO stilte helhjertet opp i valgkampen på de rødgrønnes side.

YS skeptisk til AFP-unntak
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) går som LO inn for en tosporsmodell for AFP som også ivaretar sliterne som ikke orker å jobbe utover 62 år. Forbundet er imidlertid skeptisk til LOs krav om unntak for levealdersjustering, som betyr at pensjonspotten skal spres over flere år ettersom levealderen øker, og at det dermed blir mindre årlig pensjon.
– Det kan være behov for overgangsregler, men YS vil advare mot å gjøre en eventuell kompensering av levealdersjusteringen til et fremtredende krav i forhandlingene om en ny AFP-avtale. En slik løsning vil være uansvarlig i forhold til at vi skal ha en bærekraftig folketrygd for fremtiden. Levealdersjusteringen må først og fremst angripes gjennom høringen om ny alderspensjon, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim til Parat Media.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *