Tilbyr erstatter for teknisk tegner

Når teknisk tegning legges ned som undervisningstilbud i den videregående skolen til sommeren, står Fagskolen i Oslo parat med et nytt utdanningstilbud.
– BIM-tekniker er en moderne teknisk tegner, sier en av initiativtakerne, Ingolf Sundfør.

BIM (Bygningsinformasjonsmodell) er en digital informasjonsmodell som brer om seg innen bygg og anlegg. Blant andre har Statsbygg bestemt seg for at den skal benyttes i deres prosjekter. Fra 2010 skal BIM være hovedregelen i Statsbyggs bygg og byggeprosesser.
– Det ettårige studiet er myntet på fagfolk, og et svennebrev fra bygg er obligatorisk for søkerne, forklarer lærer Ingolf Sundfør.
Det finnes også muligheter for andre som kan dokumentere realkompetanse fra bygg, legger han til.

Behov hos arkitektene
Han mener markedets behov for BIM-teknikere bør være grunn til at den første klassen fylles opp i august i år.
I en undersøkelse blant arkitekt- og ingeniørfirmaer forteller nemlig de fleste av de spurte om et stort behov for tekniske tegnere på DAK og andre programmer innen 2- og 3D-konstruksjon i åra framover.
Sundfør mener det nye studiet passer for fagarbeidere fra byggebransjen som ønsker seg videreutdanning innen byggetegning.
Den som er nøyaktig, liker å tegne og liker å jobbe med data, har noe å hente her.
Studentene vil lære ulike programmer, som ArchiCAD, AutoCAD og andre viktige tegne- og presentasjonsprogrammer.
Som ordet BIM antyder, vil opplæringen handle mye om å lage en tredimensjonal modell og «høste» plantegninger, snitt, fasader, masseberegninger og lignende av denne. Det er jo slik mange firmaer jobber allerede. Samtidig må elevene lære seg 2D-baserte tegneprogrammer for å kommunisere godt med arkitekter og ingeniører som ikke er kommet over i 3D-arbeidsmiljøet ennå

Halvert studietid
Når BIM-tekniker-studiet er kuttet ned til ett år, og studietida dermed er halvert i forhold til teknisk tegner som nå går over i historien, har det to årsaker, forteller Sundfør:
– Den første er at dette er basert utelukkende på bygg, og ikke på maskinfag som trengs særlig til oljeindustrien. Det andre er at vi forutsetter at det er folk med erfaring og kjennskap til byggebransjen som er studenter. De vil allerede kjenne til mye av det som elever på teknisk tegning har måttet lære på i løpet av de to årene.
Planene for det nye studiet forutsetter nødvendige godkjenninger slik at studentene får lån i Lånekassa.

Søknadsfrist for studiet er 15. april.

Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr 3-08 som du kan bestille her .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *