Kan straffe manglende restteori

Alle som ikke tilbyr restteori i tømrerfaget, kan nå bli stilt til ansvar. En endring i opplæringsloven gir fylkesmannen en klarere kontrollfunksjon i forhold til fylkeskommunene, skolene og lærebedriftene.

Dette går fram av en redegjørelse fra avdelingsdirektør Gunnar Mandt i kunnskapsdepartementet.
På vegne av statsråden har han svart på et åpent brev fra tømrermester og fagbokforfatter Anders Frøstrup om nivåsenkning i tømrerfaget. Som omtalt i Byggmesteren nr 9/10 og 11 i fjor, mener Frøstrup det blir følgene av reformen kunnskapsløftet,.
Avdelingsdirektøren konstaterer at elever og lærlinger har rett til opplæring i henhold til læreplanen. Den som ikke får opplæring som beskrevet i planene, må ta dette opp med skolen, lærebedriften og fylkeskommunen. Det kan reises sak mot fylkeskommunen ved brudd på opplæringsloven, framgår det av svaret.

Skjerper kontrollen
Her gjøres det også et poeng av at opplæringsloven er endret slik at yrkesopplæringsnemndene får en mer aktiv rådgivende rolle, og fylkesmannen en klarere oppgave som kontrollorgan overfor fylkeskommunen, skolene og lærebedriftene.
Dette er tiltak som vil bidra til bedre opplæring i skole og lærebedrift, heter det.

Uteblitt restteori
Som omtalt i Byggmesteren i november, syndes det mange steder mot opplæringsloven når det gjelder restteorien i tømrerfaget. Det er slett ikke alle lærlinger som får tilbud om de 175 timene som det ikke blir arrangert eksamen for.
Det gjenstår å se om fylkesmenn rundt om i landet følger opp sin nye kontrollfunksjon og kontrollerer om fylkeskommunene virkelig gir opplæring i denne delen av læreplanen.

Evaluering avgjør
– Kunnskapsdepartementet er også spent på hvordan de nye læreplanene vil fungere, fortsetter avdelingsdirektør Gunnar Mandt i svarbrevet til Frøstrup.
Han viser til at det har opprettet et utvalg som skal evaluere reformen. Den skal ikke være statisk, og viser evalueringen at for eksempel læreplanen i tømrerfaget bør endres, vil vi drøfte dette med partene, lover han.
Kunnskapsdepartementet opprettet sist sommer arbeidsutvalget med forbundssekretær Rolf Jørn Karlsen fra Skien som leder. Det skal levere en innstilling innen 1. september i år.

Kritisk til nivåfall
Som omtalt i Byggmesteren i oktober og november i fjor, er Frøstrup svært bekymret for nivået i tømrerfaget slik det blir som følge av reformen Kunnskapsløftet. I en kommentarartikkel og et åpent brev til kunnskapsministeren hevder han at kandidater vil trenge dobbelt så lang læretid som dagens to år for å komme på ønsket nivå som tømrersvenner.
Frøstrup viser til et nivåfall som er skjedd ved Reform 94 og som han mener forsterkes etter Kunnskapsløftet.

Se lenke nedenfor til «Støtter Byggmesterforbundet tømrersvennen Ole?»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *