Leder: De store talls magi

«En handlekraftig statsråd må reagere når byggskader koster milliarder»

Vi står foran en ny endring i plan- og bygningsloven. Kanskje kommer det et lovutkast innen dette kvartalet er omme. Som ved forrige revisjon for 11 år siden, brukes omfattende byggfeil som begrunnelse for skjerpelser som kan komme med etter revisjonen.
Argumentet om byggfeilene er bare endret i størrelse på de 11 åra. Mens man på slutten av 1990-tallet snakket om byggfeil for et par milliarder, er størrelsen alle viser til nå 15 milliarder.
For en statsråd kan det åpenbart være nærliggende å tro at det økende omfanget av byggskader må skyldes manglende kontroll.

Byggmesterforbundet og kolleger i BNL (Byggenæringens Landsforening) er ikke enige, og har i høst dokumentert at byggfeil og kvalitetsfeil på bygg er to forskjellige ting. En ny uavhengig kontroll vil ikke være noen løsning, hevder de.

Byggfeilene som får statsrådene til å reagere, gjelder for en stor del reklamasjoner som jo er et forhold mellom utbygger og kunde. Dette er feil av typen riper i parkett og dårlig malt listverk. Ikke ønskelig, selvsagt, men slikt vil la seg avsløre gjennom kontroller i henhold til plan- og bygningsloven.
Disse sakene er heller ikke av et sånt omfang som de mange milliardene som støtt og stadig flimrer i nyhetsbildet. Undersøkelser Byggmesterforbundet og flere bransjeforeninger har gjennomført blant sine medlemmer, viser at reklamasjonene utgjør en mye lavere prosent enn de milliardene det snakkes om. Bedrifter i næringen ville ikke overlevd om de hadde så høye reklamasjonskostnader.

Andre byggfeil kan være feil i utførelse som igjen skyldes feil kompetanse eller mangler i kunnskap. Dette rydder aktørene i næringen opp i for egen regning underveis.

Her har næringen en viktig oppgave, og den er i gang. Bedriftene vil selvsagt ønske å gjøre ting riktig første gang, og slippe å måtte gjøre ting om igjen. De seriøse virksomhetene sørger for å kurse og videreutdanne sine ansatte for å bli bedre og for å gjøre oppgavene rett med en gang.
Heller ikke slike forhold vil la seg avdekke av en uavhengig kontroll.

Det må derfor være lov å håpe at kommunalministeren ikke lar seg blende av de store talls magi. I stedet for å presse gjennom en ny byråkratiserende kontroll med den reviderte plan- og bygningsloven, bør statsråden og hennes departement jobbe sammen med næringen for å fremme tiltak som kan styrke kompetansen i alle ledd i næringen.

Per Bjørn Lotherington
ansvarlig redaktør i Byggmesteren.

Dette er lederartikkelen i Byggmesteren nr 1-2/08

Enig eller uenig?
Send dine kommentarer her!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *