Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Kommentarer: Støtter Byggmesterforbundet tømrersvennen Ole?

Åpent brev til Byggmesterforbundets styre fra Anders Frøstrup, tømrermester (medl. NBF) og lærebokforfatter.

Styret i NBF er sikkert kjent med mine verbale ytringer om fagopplæringa av tømrere i Byggmesteren og Dagsavisen. Forbundets leder Eskil Ørdal, skrev i Byggmesteren 11/2007 et tilsvar til min første kronikk. Jeg takker for svaret og for at han til en viss grad deler min bekymring for fagopplæringas framtid.

Mitt andre innlegg i Byggmesteren var formet som et åpent brev til daværende kunnskapsminister Djupedal. I brevet påsto jeg at «opplæringa i bedrift» som hovedregel ikke blir gjennomført i tråd med Opplæringsloven og vedtatte læreplaner når det gjelder kravet til restteori og praktisk opplæring i rehabilitering. I brevet påsto jeg at min venn, tømrersvennen Ole, hadde en «god sak» om han valgte gå til erstatningssak mot opplæringsmyndighetene eller lærebedriften/opplæringskontoret grunnet utilstrekkelig opplæring.
Etter lang tid kom det endelig et svar fra kunnskapsdepartementet. Det bekrefter at læreplanene er forpliktende og rettsgyldige dokumenter og at alle lærlinger har krav på en opplæring i henhold til vedtatte læreplaner.

Rettighetene framgår av Opplæringsloven.
Situasjonen er altså denne: Læreplanen for tømrerfaget i Reform-94 har i 13 år blant annet slått fast at lærlingene skal ha 175 timers restteori «i bedrift» samt at opplæringa skal dekke teoretiske og praktiske opplæringsmål i rehabilitering.
Etter det jeg kan forstå, er det få (om noen) opplæringskontorer som i alle disse årene har fulgt læreplanen; det vil si gitt 175 timers restteori og sikret praksis i rehabilitering for lærlinger i bedrifter som bare driver med nybygg (omplassering). Ingen har reagert: ikke fylkeskommuner som skolemyndighet og kontrollinstans, ikke fylkesmennene som tilsynsmyndighet – og ikke Norges Byggmesterforbund som tømrerfagets organisasjon på arbeidsgiversiden.

Selv om læreplanen fra Reform-94 er «historie» fra og med neste skoleår, mener jeg saken er både alvorlig og pinlig for Norges Byggmesterforbund, særlig fordi disse forholdene også gjelder alle de opplæringskontorene som er nært tilknyttet forbundet. Når kunnskapsløftet overtar fra høsten 2008, vil opplæringa i bedrift bli enda viktigere fordi flere opplæringsmål enn tidligere utsettes til de 2 siste årene i utdanningsløpet. Derfor er det viktig at forbundet raskt kommer på banen og legger all sin tyngde i arbeidet med å sikre at lærlingene får den opplæringa de har krav på.

Jeg vet at det nedlegges mye entusiastisk arbeid i fagopplæringa rundt omkring i opplæringskontorene. Dette til tross, jeg mener det her er helt nødvendig å rope et kraftig varsku og bruke de store bokstavene.

I denne sammenhengen representerer jeg bare meg selv (i tillegg til tømrerfaget). Jeg vil likevel be styret i Norges Byggmesterforbund om å gi klare svar på følgende spørsmål:

1. Har NBF vært oppmerksom på at svært mange tømrerlærlinger de siste 13 årene ikke har fått en fagopplæring i tråd med fagets opplæringsplan og opplæringsloven?
2. Hva mener NBF om forbundets «egne» opplæringskontorer i denne sammenhengen?
3. Hva vil NBF gjøre for at alle tømrerlærlinger i framtiden får den opplæringa de har krav på?

Anders Frøstrup, tømrermester (medl. NBF) og lærebokforfatter

Enig eller uenig
Send inn dine kommentarer her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *