Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Mange produkter å være obs på

Alle bedrifter må ta ansvar for å forebygge skader fra produkter som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det ligger i den såkalte substitusjonsplikten. Men hvordan kan man finne ut om det er helse- eller miljøfarlige stoffer i produktene en bruker?

Det er vanskelig å orientere seg på dette området. Derfor har Statens forurensningstilsyn og Statens bygningstekniske etat utarbeidet en liste over stoffer som byggenæringen bør ta særskilt hensyn til og i størst grad unngå å benytte
Denne lista har Byggemiljø i samråd med SFT og BE bearbeidet slik at det også fremkommer i hvilke byggevarer det er er mest sannsynlig å finne disse stoffene.

På Byggemiljøs nettsted finner du oversikter over produkter du må være forsiktig med eller rett og slett unngå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *